Po absolvování blanenského gymnázia studoval filosofickou fakultu UJEP v Brně. Přešel na vyšší pedagogickou školu v Brně a zde získal aprobaci pro výuku výtvarné výchovy a češtiny. Při svém povolání učitele základních škol na Blanensku absolvoval Filozofickou fakultu v Brně, obor čeština a výtvarná výchova. Z vysokoškolských učitelů na něj měli vliv zejména Igor Zhoř a Bohdan Lacina. Od roku 1961 až do odchodu do důchodu působil na Střední pedagogické škole v Boskovicích.

Koncem šedesátých let vzdával Lubomír Stříbrcký hold pastelům, olejomalbě, linorytu a temperám. Potřeboval se dotknout čehosi, co člověku chybělo – přírody. Jeho tvorba směřuje na zátiší, krajiny. Vytváří reálné situace shlukováním námětů a koketuje s velkými formáty kresby tužkou. Později vytváří drobnější kresby a cykly. Jde o jeho představy inspirované literárními zážitky a vlastními zkušenostmi. Maluje, kreslí a zachycuje to, co ho těší a obklopuje – místa, lidi, přírodu, pocity a prožitky (cykly ročního období, motýli, katedrály…).

Zaujetí pro detail

Při prvním pohledu, při prvním diváckém kontaktu nás zaujme svou výtvarnou bravurou. Jeho kresby, grafiky a pastely (ojediněle olejomalby) jsou součástí velkolepého uspořádání celku se zaujetím pro detail, jehož propracovaností zaujme, soustředí, upřednostní, zvýrazní. A tak před námi defilují jako v zrcadle obrazy s názvy Vznášení – Paví oko, Křídla noci, Strom osamělec (kolorovaná grafika), Jasoň červenooký (kolorovaná grafika), Noční rosa (pastel) a jiné.

Lubomír Stříbrcký je nesporně umělec velkého zaujetí viděním, proměnlivými formami světa jevů. Jeho směřování, zdá se mi, je spíš v posledním období pod vlivem svého bývalého učitele Bohdana Laciny (český malíř, grafik, ilustrátor, profesor dějin umění a výtvarné výchovy) se zaměřením na kompoziční prvky trojúhelník, obdélník nebo kružnice. Námětově jde především o chalupy a domovní štíty Vysočiny. Tyto práce představil Lubomír Stříbrcký v roce 2006 cyklem „Krajiny mého světa“ ve výstavní síni Městské knihovny Blansko a v roce 2009 pod názvem „Obrazy“ v Městské knihovně Lysice.

Ilustrace: Almanach Hledání, kniha Chlapci a vrazi (1990)

Výběr ze samostatných výstav: Zámecký skleník Boskovice, Městská knihovna Boskovice, Galerie na chodbě Gymnázia Boskovice, Městská knihovna Blansko, Galerie Ve Věži Blansko, Městská knihovna Lysice, Galerie Domino Letovice, Městská knihovna Rájec – Jestřebí, Dům kultury Dolní Bojanovice.

PAVEL SVOBODA (autor je galerista)