Několikatunovou bránu měl ve své dílně umělecký kovář a restaurátor Oldřich Bartošek z Křenovic. Spolu s Tomášem Galou museli dílo rozebrat, opískovat, pozinkovat a složit a svařit dohromady. „Zhruba čtyřicet procent celkového objemu se muselo nově vyrobit. Byla to náročná, ale velmi zajímavá práce,“ popsal restaurátor Bartošek. Bránu vyrobili slévači v blanenských železárnách, které patřily majitelům rájeckého panství rodině Salmů. Po restaurování se na její vrchol vrátil salmovský erb, který desetiletí ležel v depozitáři.

„Kromě erbu se na bránu vrátila také spousta drobných ozdob. Některé jsme měli posbírané, jak postupně z brány opadávaly, jiné se vyrobily podle starých vzorů,“ dodala rájecká kastelánka Jana Kopecká.