Některé šlechtické rodiny jako by se ubíraly jiným směrem. Příklady toto trendu se naskýtají hned dva. Jde o rodinnou hrobku Fürstenbergů v Nižboru a zejména rodové pohřebiště Salmů na hřbitově ve Sloupu. Na obou místech je použita litina z blanenských železáren.

V Nižboru vidíme majestátní kříž na gotizujícím testamentu s cimbuřím s monumentálním, velmi kvalitně vyobrazeným Kristem. Proti tomuto kříži, pod poměrně spartánskou litinovou deskou s erbem z roku 1860, odpočívají šlechtici z rodu Fürstenbergů. Na postamentu kříže jsou uvedeny české a německé citace z Janova evangelia.

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan: 11, 25)

…přichází hodina, kdy všichni v hrobích uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. (Jan: 5, 23, 29)

Těmto nápisům odpovídá umístění desky I zesnulí mají stále před očima Krista, znamení spásy. Kříž má povrchovou úpravu v naturalistických barvách. Toto pohřební místo je velmi jednoduché, ale zároveň působivé.

Hrobka ve Sloupu

Naopak ve Sloupu za litinovou hradbou ve speciálním oddělení můžeme dokonce obdivovat celou přehlídku funerální litiny z 19. století. Pravým klenotem je velmi stará stéla již plně v novoklasicistním řeckém duchu. Je názornou ukázkou jak příslušníci vysoké šlechty, na jejíchž panstvích se vyráběla litina, šli příkladem a propagovali kvalitní výrobky ze svých hutí.

Montovaná stéla z blanenských železáren byla určena pro Marii Terezii Salm–Salm, (1775–1830). V horní části prostého obdélného náhrobku se nachází jednoduchý, mírně přesahující trojúhelníkový štít. Dole vidíme náznak sklípku upomínající na antická kolumbária a pod ním je na testamentu na způsob girlandy zavěšena reliéfně provedená rouška jako výmluvný symbol vzkříšení.

Zajímavý je rovněž nápis v němčině, podávající informace o osudech dvorní dámy a dvojnásobné vdovy po Fridrichovi, hraběti z Kaggenbergu a hraběti Augustu Buissy kapitánovi gardy císaře Františka, za něhož se provdala v roce 1807. Tato příslušnice rodu Salmů zemřela ve Vídni.

Dalším zajímavým náhrobkem jsou dvě identické litinové desky pod mohutným křížem. Velký kříž je prostý, bez ozdob, a stojí za hlavami pohřbených. Desky patří hraběnce Marii, starohraběnce Salm – Reifferscheidt , rozené v Alvarez de Toledo (1846–1898). Nápis jednoduchými písmeny v němčině je doplněn v horní části chrismonem a dole známým R.I.P. V rozích desky jsou umístěny drobné reliéfní květy. Vedle je deska Ericha, starohraběte Salm – Reifferscheidt (1839–1884).

Litinové kříže

Dva blanenské sériové litinové kříže zdobí i hrob dalších příslušníků rodu Salmů. Zde se v rozšířené spodní části kříže, tolik typické právě pro Blanenskou oblast, objevuje postavička anděla hned se dvěma troubami posledního soudu.

Kamenná tabulka na betonovém testamentu pod oběma kříži ukazuje, že zde nalezl místo posledního odpočinku Hugo Salm – Reifferscheidt (1893–1946).

JANA BĚLOVÁ (Autorka pracuje v Muzeu hlavního města Prahy)