Před osmnácti lety byl průměrný plat kolem 1800 korun. Dnes je to zhruba patnáctkrát více. Před osmnácti lety stálo máslo 10 Kčs. Zanedlouho bude stát 60 Kč.

Před osmnácti lety banány byly jen o Vánocích, zahraniční zboží jen za tuzexové bony a na toaletní papír a dámské hygienické vložky se stály fronty. Dnes je na každém rohu supermarket a v každém městě hypermarket. Před osmnácti lety byly na auta pořadníky a ve městech bylo kde parkovat. Dnes si auto odvezete ihned, a dokonce ho nemusíte ani okamžitě platit. Ale ve městě ho nemáte kam postavit.

Těch pár příkladů ukazuje, co se u nás za osmnáct let, které od 17. listopadu 1989 uplynuly, změnilo. Změnila se i média a my jsme vám, milé čtenářky a milí čtenáři, tuto změnu chtěli dnes na titulní straně Deníku Rovnost ukázat. Proto jsme ji poskládali z článků, které přesně před osmnácti lety vyšly v Rovnosti – tehdy deníku Krajského výboru KSČ.


Věříme, že se na nás za toto připomenutí nebudete zlobit. Má být i varovným mementem. A nebojte se, už v pondělí bude titulní strana vypadat znovu tak, jak jste zvyklí.