Na základě zpracovaného znaleckého posudku bude za příznivého počasí v listopadu dokončeno odborné prořezání čtyřiatřiceti kusů památných stromů. Týká se to dřevin rostoucích v lipovém stromořadí kolem silnice Lažánky - Jedovnice.

Na podzim 2007 již do tohoto stromořadí byla v rámci nařízené náhradní výsadby dřevin provedena dosadba dvou kusů lip. Ke konci roku 2007 eviduje odbor životního prostředí MěÚ Blansko ve správním obvodu své působnosti celkem jednaosmdesát kusů dřevin v kategorii památný strom.