Předchozí díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

„Ovšem původně stával dřevěný kostel na místě nynějšího parčíku,“ zmínil Jan Celý z Lipovce. Kostel však jistě existoval již dříve. Kolem dřevěného kostelíka se rozprostíral hřbitov.

„V roce 1600 kostel vyhořel, nový se postavil až o padesát let později na stejném místě, a ten sloužil do roku 1822, kdy opět vyhořel,“ uvedl Celý. Podle něj se již starý kostelík neobnovoval také z toho důvodu, že Lipovec byl pravděpodobně jednou z největších obcí rájeckého panství a malý kostel již zřejmě nedostačoval potřebám farníků. Proto se hrabě Hugo Salm rozhodl, že nechá postavit větší kostel.

Začalo se stavět roku 1828 na poli kousek od místa původního kostelíka. Stavbu vedl mistr Borůvka z Vyškova podle projektu H. Kocha. Kostel byl vysvěcen v roce 1843.

close zoom_in Obraz na hlavním oltáři znázorňuje Narození Panny Marie a pro kostel ho pořídil lipovecký rodák Karel Ševčík za tři sta zlatých u brněnského malíře Matěje Šťastného.

„Za zmínku stojí křížová cesta z roku 1983, kterou namalovala Sabina Kratochvílová. Někdo by možná řekl, že se sem křížová cesta nehodí, je považována za moderní, nicméně autorka je známou akademickou malířkou a namalovala také obraz svaté Zdislavy, který je umístěn na Lemberku,“ objasnil Celý.

Na místě původního kostela zůstal hřbitov, na němž se pohřbívalo až do roku 1975, kdy byl dokončen nový, větší hřbitov vedle kostela. Starý hřbitov byl úplně zrušen v roce 1994 a místo něj zřízen parčík.
Z původních zvonů, které se rozeznívaly ve věži lipoveckého kostela, se nedochovaly žádné. Během světových válek byly zvony odebrány pro válečné účely. Po druhé světové válce byly ulity nové zvony a také se našel památný Salmův zvon z roku 1823. „Ten ale pan farář daroval do jiné farnosti, neví se však do které. Nehodil se kvůli odlišnému ladění tří nových zvonů,“ vysvětlil Jan Celý.

Po vstupu do kostela překvapí četné sloupoví a uchvacující klenba z lomených oblouků. Bílá barva je symbolem čistoty, nevinnosti, neposkvrněnosti. Lipovecký kostel má bílou fasádu a bílá je také vnitřní výmalba. Samotný vzhled kostela tedy vlastně symbolizuje zasvěcení Panně Marii, která byla jako jediná osvobozena od hříchu a od narození čistá a nevinná.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete každé úterý také v tištěné podobě v Blanenském deníku.