„Kromě aktivit farnosti chceme pořádat cestovatelské besedy, poradenství v oblasti dluhů či domácího násilí, adventní dílny pro děti a podobně,“ nastínil farář Pavel Kuchyňa, který se při budování centra inspiroval mimo jiné v Doubravici nad Svitavou. Centrum vyšlo na více než šest milionů korun, z nichž většinu pokryla dotace. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí si farnost prošla v roce 2015.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ