Aby byl znak schválen, musí vycházet z historie a geografické polohy obce. „Jsou určité parametry, které výbor schvaluje. Znak například nesmí být zaměnitelný se symbolem jiné obce. Doufáme, že se nám tyto náležitosti povedlo splnit," uvedl lipovecký radní Jiří Kolmačka.

Obec vybírala z návrhů od tří heraldiků. Ten vítězný zhotovil Jan Tejkal z Ostravy. „Lípa představuje historický pečetní znak obce, který se dá považovat za vesnický znak a předchůdce dnešního obecního znaku. Listnatý strom uprostřed můžeme díky názvu obce považovat za lípu. Jde tedy o vypovídající znamení s jasným a pochopitelným vztahem ke svému nositeli," popsal podobu navrženého znaku.

Polcení štítu pochází z erbu pánů z Holštejna, kteří sídlili také na dvoře v Lipovci. Dvě znaková pole vystihují počet místních částí. Lipovec a Marianín. „Oblouk pod lípou symbolizuje jeskyně a hory, které se v okolí obce nachází. Připomíná polohu obce v kopcovité krajině Moravského krasu. Hvězda zastupuje lipovecký kostel Narození Panny Marie a odkazuje i na místní část Marianín. Vyjadřuje také poklady místního podzemí a tamní tradici vápenictví," doplnil heraldik.

KLÁRA GROMSZKÁ