Důvody dotazování jsou jednoznačné. „Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci ve třiceti evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby," předeslala ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně Helena Kratochvílová.

Tazatelé v celé zemi osloví více než deset tisíc domácností. „Na Blanensku půjde o devětaosmdesát domovů v Adamově, Blansku, Borotíně, Boskovicích, Cetkovicích, Drnovicích, Holštejně, Kotvrdovicích, Letovicích, Lhotě u Lysic a Lysicích," vyjmenovala Iveta Konečná z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Jednotlivé domácnosti vybral úřad náhodně pomocí počítače. „Tazatelé zatím ani neví, kdo na konkrétní adrese bydlí. Nejdříve je všechny objedou a jejich obyvatele informují pomocí průvodního dopisu. Dotazník se týká jak bytu, tak každého člena rodiny staršího šestnácti let," vysvětlila Konečná.

Témata otázek jsou pevně daná. „Ptáme se lidí například na ekonomickou aktivitu, pracovní zařazení, jestli jsou v zaměstnaneckém poměru nebo podnikají, jestli studují, pobírají nějaké sociální příjmy nebo mají penzijní připojištění. Další skupina otázek se týká velikosti bytu nebo nákladů na bydlení," přiblížila Konečná.

Soukromí lidí nijak neutrpí. „Lidé se nemusí obávat zneužití dat. Všechny údaje, které nám o sobě prozradí, jsou naprosto anonymní, není možné podle nich identifikovat ani domácnosti ani osoby. Tazatelé jsou navíc vázáni slibem mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech," dodala Konečná.