Každý asi pětadvacátý obyvatel Blanska není Čech. Jiná srovnatelná města v Jihomoravském kraji Blansko v tomto směru dalece předstihuje. Například ve Znojmě, ve Zlíně nebo v Boskovicích je cizincem pouze asi každý padesátý.

„Myslím si, že v Evropě je dnes migrace běžným jevem, který souvisí například s tím, že lidé cestují za prací,“ uvedla starostka Blanska Jaroslava Králová. Podle ní právě hledání zaměstnání je jednou z hlavních příčin situace v Blansku. „Jestli zde cizinci nacházejí práci, je to známka toho, že tu není dostatek pracovních sil z řad místních,“ domnívá se starostka.

Podle statistik ministerstva vnitra vzrostl za loňský rok počet cizinců v Blansku o třiadvacet procent a nyní jich úřady registrují osm set dvaatřicet. Za loňský rok tak v Blansku přibylo obyvatel. Těch s českou národností však bylo k prvnímu lednu o čtyřiaosmdesát méně než před rokem. “Mezi cizinci převládají v okrese Blansko lidé z Ukrajiny. Evidujeme jich tu pět set osmnáct. Druhou nejpočetnější skupinou jsou Mongolci, těch je čtyři sta devadesát sedm. Přes čtyři sta tam žije Slováků. Je tu ale také například jeden občan z Indonésie,“ vypočítal nejčetnější národnosti cizinců zástupce mluvčího oblastního ředitelství služby cizinecké policie Brno Miroslav Toth.

Cizinci se do Blanska často přestěhovali i s dětmi nebo zakládají rodiny, takže se stále častěji stává, že místní děti mají v lavici za souseda nějakého cizince. Ti budou i mezi prvňáčky, kteří od září začnou docházet do blanenských základních škol. „K zápisu přišlo devět cizích státních příslušníků. Čtyři z Mongolska, tři z Vietnamu, jeden z Kirgizie a jeden z Ukrajiny,“ doplnila starostka Jaroslava Králová. Už čtyři roky žije v Blansku například Enchtuja Batsuch, která pochází z hlavního města Mongolska Ulánbátaru.

Ta nejdřív pracovala v blanenském Aposu a nyní pod křídly Oblastní charity v Blansku pomáhá svým krajanům s vyřizováním na úřadech a také v jazykových kurzech. Slovensko–česky se naučila, když v sedmdesátých letech studovala vysokou školu v Košicích. Do Blanska se přestěhovala s celou rodinou, její děti v České republice studují. „Líbí se nám tady, chtěli bychom zde zůstat nastálo,“ říká sympatická žena.