Anketa byla součástí projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko. „Dotazovaní byli vybíráni podle struktury obyvatel města. Na otázky odpovídali především telefonicky nebo prostřednictvím dotazníku přes internet," vysvětlila Ivana Kouřilová z oddělení sociálních služeb.

Lidé byli většinou s tím, jak se jim v Blansku žije, spokojení. „Největší potíže podle odpovědí souvisí s nejistou ekonomickou situací, která vyvolává obavu z nezaměstnanosti a chudoby. Lidé si myslí, že potíže se splácením dluhů mohou potkat téměř každého," přiblížila Kouřilová.

Z ankety dále vyplývá, že si Blanenští všímají toho, že v ulicích města přibývá problémových lidí. „Ukázalo se, že negativně vnímají osoby závislé na drogách a alkoholu s kriminální minulostí. Podobné patologické jevy musíme do budoucna rozhodně řešit," přiznala Kouřilová.

Postupné rozšiřování sociálních služeb lidé hodnotí kladně. „Nejznámější jsou služby poskytované důchodcům, tedy pečovatelská služba nebo domovy pro seniory. Ví se i o noclehárnách a azylových domech," uvedla Kouřilová.

Vedení Blanska chce nabytých poznatků dále využít. „Problematické věci se budeme snažit řešit. Rozhodně nebereme výsledky na lehkou váhu," potvrdil starosta Blanska Lubomír Toufar.

Podobná anketa se do budoucna možná stane pravidlem. „Jsme připraveni ji zopakovat za rok ve stejných termínech, abychom měli průkazné meziroční srovnání," dodala Kouřilová.