Šebetovští už nemusí mít obavy, že by jim z kohoutků teklo málo pitné vody. Jejich dlouhodobé problémy s nedostatkem vody vyřeší nový vodovodní přivaděč a kapacitní vodojem, který nazvali Kopeček. Ve čtvrtek je zkolaudovali a slavnostně uvedli do provozu.
„Dosud jsme byli závislí na přivaděči z Knínic, který byl před lety postaven jako provizorní řešení. Měl obrovské ztráty, byl hodně poruchový a voda z něj netekla pod potřebným tlakem,“ vysvětlil starosta Šebetova Zdeněk Čížek.


Trpělivost lidem i radním došla před třemi lety. „Kvůli banální poruše tehdy netekla tři dny voda. Začali jsme intenzivně hledat řešení, protože jsme byli bezmocní, jak se v takových situacích zachovat. V Knínicích je totiž navíc jiný provozovatel vodárenských zařízení než v naší obci, což situaci ještě komplikovalo,“ dodal starosta.


Nový přivaděč, který je připojený na skupinový vodovod Velké Opatovice – Blansko, měří asi čtyři kilometry. Kapacitní vodojem o objemu dvakrát sto kubických metrů doplní stávající zdroje vody v obci. „Novým řešením propojíme celý vodovodní systém v Šebetově. Odlehčíme také čistírně odpadních vod, kam zbytečně natékala pitná voda,“ vysvětlil dále starosta.