Dražší cenu schválila valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací v pondělí. Ke zdražování nepřistoupila města, která si vodovody a kanalizace spravují sama.

V příštím roce zaplatí domácnosti v osmi desítkách obcí na Blanensku za vodné a stočné třiasedmdesát korun a čtyřicet haléřů. Je to o dvě koruny a deset haléřů více než letos. Jedná se o obce, které jsou členy Svazku. Stejnou cenu museli pro příští rok nastavit i Kunštátští, kteří přitom ze Svazku vystoupili. „Svazek nám blokuje část majetku, protože jsme nebyli schopni se dohodnout na finančním vypořádání. Lidé z jedné ulice tak platí vodné svazku a stočné nám, v jiné ulici je tomu naopak,“ popsal situaci v Kunštátě tamní místostarosta Petr Sojka. Radním tedy nezbylo nic jiného, než stanovit stejnou cenu vodného a stočného, jakou požaduje Svazek. „Ke zdražování vodného a stočného ale nevidím důvod. Nezvyšuje se třeba cena elektrické energie ani dalších položek,“ míní Sojka.

Členem Svazku je například město Letovice. Ani starosta Radek Procházka však zdražení nepovažuje za nutné. „O jedno procento se sice zvedla daň z přidané hodnoty, přesto není důvod cenu vodného a stočného zvyšovat. Cena energií totiž zůstává stejná,“ řekl Procházka. „Přitom vedení Svazku v minulosti argumentovalo, že jedním z nejdůležitějších vlivů na cenu vodného a stočného je právě cena energie,“ podotkl.

Zdražení bylo nutné, protože všechno se zdražuje, dále je potřeba získat dotace na výměny sítě vodovodů a kanalizací. Za tímto názorem si stojí předseda Svazku Jindřich Král. „Kdybychom cenu snížili, nedostaneme ani korunu dotace z Evropské unie a obce budou muset platit rekonstrukce ze své kapsy. Hospodaříme přitom s téměř dvě stě padesáti kilometry kanalizací a s více než šesti sty osmdesáti kilometry vodovodů. Jejich opotřebení je jednapadesáti­procentní,“ upozornil Král.

Cena vodného a stočného se v příštím roce zvýší o téměř tři procenta. Z toho jedno procento tvoří právě daň z přidané hodnoty. Díky ceně vodného a stočného jsou podle Krále všechny obce s více jak dvěma tisíci obyvateli odkanalizované, jak žádá Evropská unie. „Zhruba pětačtyřicet milionů korun dáváme na nové investice, na opravy vodovodů a kanalizací putuje z vodného a stočného ročně jednatřicet milionů korun,“ nastínil hospodaření svazku Král.

Boskovičtí se se zdražením vodného a stočného smířili. Zatím. „Každé zdražení je nepříjemné. Situace se však nedá ovlivnit. Navíc vodné a stočné tvoří základ financování, když pominu dotace,“ sdělila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Podle ní se boskovičtí zastupitelé sejdou s představiteli Svazku, Vodárenské akciové společnosti, která se o vodovody a kanalizace stará, a ekonomy na konci ledna. „Budeme diskutovat právě o zdražení ceny vodného a stočného a důvodech, které k tomu vedly,“ podotkla Vítková.

Město Rájec–Jestřebí obhospodařuje svůj majetek samo. Tamní obyvatelé zaplatí za vodné a stočné stejně jako letos. „Necelých padesát korun navýšíme pouze o jedno procento z DPH. Klademe důraz na sociální aspekt, je hospodářská krize a spousta lidí nemá práci,“ uvedl rájecký starosta Pavel Perout. Ten tvrdí, že vodovody a kanalizace ve městě jsou opravovány průběžně. Právě na tuto běžnou údržbu putují peníze z vodného a stočného. „K žádné velké havárii by tedy dojít nemělo. Na investice se připravujeme průběžně,“ vysvětlil Perout.

Podobnou cenu platí za vodu v Lysicích. Zastupitelé částku odhlasovali v pondělí. „Lysičtí zaplatí přes pětačtyřicet korun plus DPH,“ upřesnil starosta Luděk Baláč.