Místo výhledu do přírody koukají Chrudichromští z oken svých domů na fotovoltaickou elektrárnu. Ta vyrostla loni v prosinci v polích na necelých osmnácti hektarech. Nyní se lidé obávají povodní. Svah posetý solárními panely totiž podle nich nevsákne vodu při přívalových deštích. Ta pak steče do rybníka a zaplaví stojící domky v okolí. Majitelé elektrárny tvrdí, že záplava nehrozí.

Aby Boskovicko nepřekvapily přívalové deště. Toho se obává starostka Chrudichrom Jarmila Tajovská. Spodní část obce totiž leží u rybníka pod svahem, na němž se rozprostírá fotovoltaická elektrárna. „Ptali jsme se vodohospodářů a ti potvrdili, že v tomto místě hrozí záplavy. Voda údajně steče po panelech dolů jako po střechách, dříve se vsákla do hustého travnatého porostu. Rybník pod svahem je navíc ze dvou třetin zanesený bahnem,“ upozornila Tajovská s tím, že domy ve spodní části obce už jednou vytopené byly. V osmdesátých letech totiž zemědělci vysadili na svahu kukuřici, půda pak vodu při přívalovém dešti nestihla pobrat. Vše, co napršelo, tak steklo do údolí. „Majitele elektrárny náš problém nezajímá. Stavbu nechali postavit se všemi potřebnými povoleními,“ dodala starostka. Podle ní mohou Chrudichromští udělat pouze to, že vyčistí rybník a postaví suchý poldr. Nyní připravují projekt a budou se snažit získat dotace. „Na jaře příštího roku bychom chtěli začít s pracemi,“ řekla Tajovská. Do té doby musí doufat, že přívalové deště nepřijdou.

Elektrárnu na dvou plochách o velikostech osm a devět hektarů nechala postavit na soukromých pozemcích firma Photon Park. Ta si půdu od některých Chrudichromských pronajala. „Tím, jestli může elektrárna způsobit záplavy, jsme se zabývali. Pod panely travnatý porost zůstane, nic jsme tam nebetonovali. Půda tak bude vsakovat vodu stejně jako dřív. Může se stát pouze to, že voda sjede o čtyři metry níž.,“ sdělil za Photon Park Pavel Komínek. Dále upozornil, že stavba má stavební povolení.

Pokud stavební úřad dal elektrárně zelenou, neměla by obyvatele Chrudichrom ohrožovat. Toho názoru je Vladimír Henek z boskovického odboru životního prostředí. „K elektrárně v Chrudichromech jsme se vyjadřovali. Sdělili jsme své požadavky, co se ochrany životního prostředí týká, a ty měly být zapracovány. O tom, zda může elektrárna u Chrudichrom stát, ve finále rozhodl stavební úřad,“ přiblížil Henek.

Na stížnosti je pozdě

Než dělníci kopli do země, vizí fotovoltaické elektrárny ve svahu nad Chrudichromami se zabýval kromě odboru životního prostředí také krajský úřad v Brně, zástupci obce i lidé ze stavebního úřadu. „I když byla stavba řádně povolena, není to záruka, že k záplavě nedojde. Průtrži, která postihla tuto část regionu předloni, se ničím neubráníme. K elektrárně se dlouhé měsíce mohl vyjádřit kdokoliv. Teď už lidé přijdou s křížkem po funuse,“ řekl Slavoj Horečka ze stavebního úřadu v Boskovicích.

Z veliké elektrárny není nadšená třeba Iva Unčovská, která v obci bydlí. A není jediná. „Svah plný panelů se nelíbí většině lidí. Informace jsme měli, nedokázali jsme si ale představit, jak bude elektrárna vypadat a co všechno způsobí. Bohužel jsme se o to nezajímali,“ mrzí teď Unčovskou. Ta dodala, že je nutné hledat náhradní zdroje energie. Zabírat zemědělskou půdu solárními panely je ale špatné řešení. „Kousek od elektrárny leží navíc Janovy doly, kde je nedotčená příroda. Je škoda i zabrané půdy, zvířat a rostlinek,“ podotkla žena.