Na blanenský městský úřad lidé v minulém roce poslali celkem osmnáct oficiálních stížností. „Byly velmi různorodé. Lidé si stěžovali například na nenavazující spoje, na nové opatření městské knihovny, na incident na sídlišti a vandalské útoky, na správní řízení, měli jsme stížnost se žádostí na odstranění stromu, který stíní, na neprůchodnost silnice, hluk z pořádání hudebních akcí nebo třeba i na starostu sousední obce," vyjmenoval některé z nich tajemník Městského úřadu Blansko Josef Kupčík.

Podle něj se blanenští úředníci zabývají každou stížností, která na úřad přijde. „Máme interní předpis, podle kterého stížnosti řešíme. Podle toho, čeho se stížnost týká, tak se jí zabývá příslušný odbor, který na ni odpoví. Zároveň prošetří, jestli byla oprávněná, neoprávněná, nebo částečně oprávněná," popsal Kupčík.

V minulém roce tak blanenský městský úřad shledal jako oprávněnou stížnost na neprůjezdnost silnice od hlavního nádraží k lomu, stížnost na správní řízení. Jako částečně oprávněné uznal čtyři.

Například se stížností na starostu sousední obce ale stěžovatel neuspěl. „Vzhledem k tomu, že se nejedná přímo o Blansko, tak s touto stížností nemůžeme nic dělat," vysvětlil Kupčík.

Boskovický městský úřad v minulém roce evidoval stížností dvacet. „Týkaly se nejčastěji veřejného pořádku a také si lidé stěžovali na úřední postup. V něm jsme však žádné chyby nenašli. U stížností na veřejný pořádek se nedá ani tak hovořit o oprávněnosti. Bereme to spíše jako podněty ke zlepšení, které se snažíme řešit. Většinou se cesta k řešení najde," uvedla vedoucí odboru správy Městského úřadu Boskovice Miluše Rozkošná.

Adamovský městský úřad v minulém roce dostal jen jednu oficiální stížnost. „Ta však nebyla nějak podstatná. Loni jsme zaznamenali úbytek stížností," uvedla Vratislava Chlupová z adamovského městského úřadu.