„Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, oblast jeho činnosti a stručné zdůvodnění návrhu a dále kontaktní údaje na navrhovatele,“ uvedl na webu mluvčí radnice Jaroslav Parma. Cena města se uděluje za celoživotní přínos v oblasti kultury, za výjimečný počin a za výjimečný počin v oblasti kultury pro mladé do 26 let.