Přes den se o svou ženu staral, v jednu hodinu v noci pak začínal pracovat. Za to, že jí mohl odchod ze života co nejvíc ulehčit, vděčí pracovnici oblastní charity, obvodnímu lékaři a příbuzným.

„Podporovali nás na sto procent. Lékař u nás byl denně. Úžasná byla i paní z charity. Pomáhala nám, držela mou paní za ruku a skočila mi třeba pro důležité věci do lékárny, kam bych se z domu nedostal,“ popsal muž.

Poslední dny, týdny či měsíce života strávené v nemocnici mezi cizími lidmi. Toho už se těžce nemocní lidé a jejich blízcí na Blanensku nemusí bát. Od prvního ledna totiž vznikla nová služba – hospicová péče. Tým odborníků jezdí za nimi domů. Poskytuje oporu i ošetření.

Novinku rozjela Oblastní charita Blansko. „Lidé, kterým zbývá pár měsíců života, chtějí většinou zůstat doma. Mnohdy ale potřebují speciální přístroje, takže končí v nemocnici. Tyto pomůcky dokážeme zajistit. Pacientovi také poskytujeme péči čtyřiadvacet hodin denně. Máme v týmu lékaře a ten pružně reaguje na potřeby nemocných, je možná i telefonická konzultace,“ nastínila Radka Kuncová z charity. Podle ní je o hospicovou péči zájem. Odborný tým pracuje na Blanensku, Boskovicku i Letovicku. Nyní se stará o pět lidí.

V týmu působí lékař i zdravotní sestry. „Dbají o zdravotní stránku pacienta, třeba o to, aby netrpěl bolestmi. Dále za lidmi dojíždí sociální pracovnice, která může poradit, jaký příspěvek si mohou vyřídit. Těm, kteří těžkou situaci nezvládají, poradí psycholožka. Nechybí ani pastorační asistent. Pomáhá nejen věřícím, protože každý, kdo umírá, přemýšlí o tom, co bude po smrti,“ popsala Kuncová.

Že se myšlení lidí opouštějících tento svět mění, potvrdil blanenský farář Jiří Kaňa. Když ho lidé požádají, přijde za nimi domů. „Na místě zjišťuji, jak mohu pomoct. S některými lidmi se společně pomodlíme, jindy dojde na požehnání nebo stačí, když jsem přítomný,“ sdělil farář. Podle něj hraje důležitou roli rodina, a to při odchodu ze života v nemocnici i doma. „Každý člověk dělá účty. Prochází celý svůj život. Když má kolem sebe blízké, kteří jej drží za ruku, ví, že neodchází s dluhy,“ upozornil Kaňa.

Hospicová péče nabízí navíc sociální službu. Tu si podle Kuncové musí lidé zaplatit. Zdravotní péče je ale hrazena ze zdravotního pojištění. „Hospicová péče trvá zhruba tři měsíce. Pokud se pacient zlepší, převedeme úkony na pečovatelskou službu. Pokud dožívá delší dobu, hospicovou péči prodloužíme,“ doplnila pracovnice charity a upozornila, že tento druh péče nekončí smrtí pacienta. Odborníci totiž pomáhají přečkat krizovou dobu i pozůstalým.

Terénní hospicovou péči plánovalo zavést také vedení letovické Nemocnice Milosrdných bratří, kde většinou leží dlouhodobě nemocní. O tom, že zdravotní i sociální pomoc odborníci lidem poskytují v domácnostech už nyní, vedení nemocnice zatím nevědělo. „Je to určitě pozitivní. Často k nám nastoupí lidé, kteří do čtrnácti dnů zemřou. Nemocnice v těchto případech není nadějí na delší přežití, ale stane se útočištěm před smrtí. Je škoda, že tito lidé své poslední dny nestrávili doma,“ míní vedoucí nemocnice Drahoslava Královcová. Podle ní se hospicová péče od pečovatelské liší tím, že je lékařsky náročnější. Pacienti potřebují léky proti bolestem, pomůcky na polohování, kyslík či infuzi.