V areálu bývalého Kodyteku ve Lhotě Rapotině stojí zkušební linka na recyklaci fotovoltaických panelů. Skalická společnost BAMBAS Elektroodpady ji tam postavila se svou partnerskou společností 4Re. Provozuje ji ale jejich dceřiná společnost 4Re Photovoltaics CZ. „Linka stála několik milionů korun a již na ni máme vyřízená veškerá potřebná povolení," uvedl jeden z jednatelů společnosti Lukáš Kotouček.

To, jestli se recyklace panelů ve Lhotě Rapotině rozjede, zajímá i starostu obce Michala Sedláka. „Lidé se mě ptají, jestli o tom něco nevím. Nemyslím si, že panely mohou být toxické, to by pak firma nedostala povolení od krajského odboru životního prostředí," míní Sedlák.

Velkým otazníkem ale podle něj je, jak a jestli vůbec to v areálu funguje. „Brána je pořád uzavřená. Otevřenou jsem ji viděl jen v době, kdy tam kamiony navážely panely. Když to srovnám s ostatními firmami v obci, tak tam žádný pohyb lidí není. Případů, kdy něco někam navezou a pak s tím nic nedělají, je v republice spousta. Snad to ve Lhotě nebude totéž," zamyslel se Sedlák.

Podle Kotoučka společnost nyní všechno testuje, dokončuje vývoj a postupně rozjíždí provoz. „Oprávnění na provozování linky jsme získali v listopadu roku 2015. Zatím je ve zkušebním provozu. Společnost Bambas Elektroodpady se již více než dvacet let zabývá recyklací elektroodpadu. A nová linka je pro nás možností, jak rozšířit nabídku služeb. Záleží nám na ekologii a nechceme, aby se panely postupem času povalovaly třeba někde na silnicích," vysvětlil Kotouček.

Ujistil, že panely toxické nejsou. „Krajský úřad kladně posoudil vliv stavby na životní prostředí (EIA)," uvedl Kotouček. Jeho slova potvrdila mluvčí Jihomoravského kraje. Podle mluvčí Elišky Holešinské Windové je zařízení vybaveno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí. „Společnost získala ve Lhotě Rapotině souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a zpracování fotovoltaických panelů a jejich komponentů. Technologie zahrnuje také rozdělování panelů na jednotlivé složky. Ty jsou dále předávány provozovatelům zařízení, která jsou pro nakládání s nimi vybavená," popsala krajská mluvčí.

Společnost může recyklovat vysloužilé solární panely z celé republiky. „Existují takzvané kolektivní systémy, které sdružují majitele elektráren. Ti jim museli zaplatit za recyklaci panelů v budoucnu. Tato povinnost od roku 2013 přešla na výrobce. Systémy by pak z těchto peněz měly přispívat firmám, které budou panely recyklovat. Již máme podepsané dvě smlouvy s kolektivními systémy," upřesnil Kotouček.

Maximálně tisíc tun ročně

Linka už nějaké fotovoltaické články zpracovala, podle Kotoučka šlo jen o několik tun. „Zatím vše rozjíždíme. Máme povolení zpracovat tisíc tun tohoto odpadu ročně. Nyní jich ale není v Česku tolik, abychom tuto kapacitu naplnili. V budoucnu chceme postupně otevřít deset až dvanáct pracovních míst. Nyní máme jednoho zaměstnance, ale od začátku tohoto roku již u nás pracovali celkem čtyři lidé, ať už jako brigádníci, nebo na hlavní pracovní poměr," upřesnil Kotouček.

V areálu bývalé Argony ve Skalici nad Svitavou má společnost 4Re sklad solárních panelů. Co se s nimi bude dít, znepokojuje starostu obce Petra Řezníčka. „Vadí mi, že nevím, jaký mají s panely záměr. Sice to není povinností společnosti, ale byl bych rád, kdyby nás o svých plánech informovala. Panely nejspíš zcela nezávadné nejsou. Ale nic o tom nevíme, ani odkud je svážejí," popsal Řezníček. Kotouček ale ujistil, že panely se budou postupně likvidovat ve Lhotě Rapotině.

Například ve Velkých Opatovicích provozuje elektrárnu společnost JUFA. Podle jejího jednatele Jiřího Fasta nejsou recyklační linky potřebné. „I kdyby měla třeba nějaká elektrárna skončit svůj provoz po dvaceti letech, tak panely mají určitě svoji cenu a nikdo je k sešrotování nepošle," řekl.