Další díly seriálu
Kostely na Blanensku najdete ZDE

„Jednó šel Dobrovolné z Dóbravice ze mléna. Najednó hosleši hlas: Ješi do roka nebode ve Lhotě stát kosteliček, tak se celá dědina propadne.“ Dobrovolné to řekl sósedum a tak se dali do práce a do roka kosteliček stál,“ zaznamenal více než před půl století ve své knize lhotecký rodák František Svěrák.

A kostelíček podle pověsti do roka stál. Proto je prý také tak malý. Postavený byl v roce 1717 na místě, kde předtím stála kaplička. Kostelík ve Lhotě Rapotině je nejmenší filiální kostelíček ve střední Evropě a druhý nejmenší v České republice. Zároveň jej ale zdobí třetí největší střecha ve tvaru cibule ze všech českých kostelů, která přechází v lucernu zakončenou makovicí a na vrcholu zlatým balonem s křížem.

Před více než dvěma staletími Lhotečtí zasvětili svůj kostelík svatému Vavřinci. Proč se tak rozhodli, dnes už nikdo neví.

„Svatému Vavřinci je zasvěcených i spousta dalších kostelů z okolí. Myslím, že lidé pro rozhodnutí, komu svoji kapli zasvětí, žádný zvláštní důvod neměli. Spíš to souvisí s kultem svatého, který byl v určité době zrovna v módě,“ míní Stanislav Janků, jáhen Římskokatolické farnosti v Boskovicích, který jezdí do Lhoty Rapotiny sloužit bohoslužbu slova. Ta se v kostelíku koná vždy v sobotu v pět hodin odpoledne kromě druhého týdne v měsíci, kdy se některý z boskovických farářů vydává do kostelíku sloužit mši.

Svatý Vavřinec však zůstává s kostelíkem neodlučitelně spojený stále. Každoroční poutí a kostelními zvony. „Pouť ve Lhotě Rapotině slaví na svátek svatého Vavřince, který je desátého srpna. Jen se vždycky rozhodnou, zda si vyberou neděli před nebo po svátku,“ přiblížil Janků.

Zvony zvoní

Kromě poutě si Lhotečtí připomínají patrona kostelíku denně vyzváněním zvonů. Jeden z nich je totiž po svatém pojmenován. Kdy byly do kostelíku pořízeny první zvony, známo není. První údaj je uveden až z roku 1928, kdy byly v nové věži nainstalovány zvony dva. Michal o váze sto dvacet kilo a sto kilový Vavřinec. Tyto zvony však musely být v roce 1942 sundány a přelity pro válečné účely. Po druhé světové válce, v roce 1947, zakoupila obec dva nové zvony. Lhotečtí je zasvětili na památku konce války. První je Vavřinec o váze devadesát kilo a druhý lehčí, šedesátikilová Maria. Oba zvony slouží dodnes.

Kromě zvonů mají Lhotečtí ve svém kostelíku také pozoruhodné varhany. Pochází z roku 1765 a ovládají se taháním. „Na rozdíl od většiny starých varhan, na které se při hraní šlapalo, potřebovali ty ve Lhotě Rapotině tahání. Proto musel varhaníkovi vždy někdo při hraní pomáhat. Dnes už slouží spíš jako památka. V kostelíku se v současnosti hraje na harmonium,“ přiblížil Stanislav Janků.

Kostelíček ve Lhotě Rapotině přešel několika přestavbami. Původně jej chránila střecha z došků, kterou při vichřici v roce 1928 odnesl vítr na pole. Novou střechu nechali Lhotečtí vyrobit z eternitu a vydržela jim až do roku 1991, kdy vyměnili eternit za dnešní měděné plechy v tabulích.

V roce 1969 prošel kostelík velkými změnami. Vnitřní interiér kromě oltáře a varhan byl odstraněn a po jeho opravě už se do něj nevrátil. Další úpravy jej čekaly v devadesátých letech a rozsáhlé rekonstrukční práce na něm nechali Lhotečtí udělat také nedávno, mezi léty 2003–2004. Protože je kostelík v majetku obce, peníze na veškeré jeho úpravy šly z obecního rozpočtu.

Kostel Lhota Rapotina

Mše – každou druhou sobotu v měsíci v 17 hod, další soboty bohoslužba slova

Pouť – na svatého Vavřince 10. srpna

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku Rovnost