„Příspěvek je složen z takzvaných malých grantů, ty jsou do dvou tisíc. Měli by sloužit na jednorázové akce, například, když se někdo rozhodne uspořádat ve měste turnaj pro děti a potřebuje přispět na ceny,“ přiblížil starosta Letovic Radek Procházka.

Velké granty pak mohou být až do deseti tisíc korun. „Oty by měli žádat ti, jejichž činnost trvá delší časové období. Takový grant může posloužit například na pořízení pingpongového stolu, nákup míčů na cvičení či na pokrytí části nájmů za prostory,“ dodal Procházka. Podle něj město letos na grantech rozdělí tři sta padesát tisíckorun.

Žadatelé musí počítat stím, že příspěvek od města může zaplatit pouze osmdesát procent skutečných nákladů. „Chceme tak organizace motivovat, aby jen nečekali na peníze, ale samy se je pokusily shánět,“ doplnil místostarosta Letovic BohuslavKuda.