„V minulých letech se nám o reklamu na sloupech elektrického vedení starala jedna boskovická firma. Od letošního roku si tyto věci začalo zajišťovat samo město. Což nám podstatně pomohlo zvýšit zisky z reklam,“ vysvětlil rozhodnutí radních starosta Letovic Radek Procházka.

Od té doby, co město s plochami na vylepení reklamních plakátů obchoduje samo, vydělá podle starosty trojnásobně více peněz, než když reklamu zajišťovala soukromá firma.

„Zisky z reklam na sloupech elektrického vedení jsou teď třikrát vyšší než v předchozích letech. Pokud sloupy budeme pronajímat celý příští rok, mělo by nám tak z nich přibýt do městské kasy až sto tisíc korun. Sice to není tak moc, ale v současné hospodářské krizi nám i tato částka pomůže,“ dodal Procházka.