Z regionálního kola tak mladí řemeslníci postupují do celostátního finále. To je na programu v září na veletrhu stavebnictví v Praze. „Z postupu máme samozřejmě radost a také ve finále se chceme umístit co nejlépe. Zkusíme se na ně dobře připravit,“ řekl sedmnáctiletý Dominik Barák z Obory. Stejně jako jeho parťák, sedmnáctiletý David Mikula ze Lhoty Rapotiny, studuje na letovické SOŠ a SOU Masarykově škole práce druhým rokem obor truhlář.

Letovičtí učňové nejsou v soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO žádnými otloukánky. V regionálních kolech nastupují jejich týmy zedníků a truhlářů pravidelně několik let. A také pravidelně postupují do celostátního finále. A tam sbírají úspěchy. Loni dokonce letovičtí zedníci Jaroslav Fischer a Michal Toman ve finále vyhráli. „Kluci jsou šikovní a věřím, že se ve finále neztratí,“ řekl zástupce pro praktickou výuku na letovickém učilišti Josef Šafránek s tím, že tentokrát se nedařilo zedníkům. Ti skončili v regionálním kole až pátí.

V Hradci Králové se utkalo sedm zednických a deset truhlářských týmů. Podle pořadatelů se zde sešla nejsilnější konkurence za poslední roky. O to víc může letovickou výpravu těšit úspěch truhlářů. „V praktické části soutěže jsme dostali výkres a ohoblovaná smrková prkna. Z těch jsme měli udělat zahradní stoličku. Nejtěžší byly asi spoje, kolíkování,“ poznamenal David Mikula ze Lhoty Rapotiny. Ten by se podle svých slov chtěl truhlařinou živit i po vyučení. „Táta má malou truhlářskou dílnu, takže už teď mu pomáhám,“ dodal učeň.