Živnostenská odborná škola v Letovicích byla otevřena v roce 1931. Za stavbu tehdy zaplatili jeden a půl milionu korun. Pod vedením ředitele Emanuela Janouška začali budovat pedagogický sbor. „Vyučovali obory, jako je například truhlář, tesař, zámečník nebo pekař," přiblížila současná ředitelka Helena Marešová. Skladba oborů se během let měnila. V roce 1997 došlo ke sloučení středního odborného učiliště a střední odborné školy. Jedním z významných dat je i rok 2012, kdy byla letovická škola sloučena se Střední školou uměleckoprůmyslovou Velké Opatovice.

NOVÝ OBOR

Novinkou letošního školního roku je otevření čtyřletého oboru mechanik elektrotechnik. „Rozšiřujeme návaznost sepětí teorie a praxe. Umisťujeme žáky do firem, kde podstoupí odborný výcvik. Nebo mají možnost chodit na stáže, kde mohou poznat technologie ve větším rozsahu," dodala Marešová.

Nová je také přírodní učebna, která bude sloužit pro umělecké obory, tedy výtvarný a keramický. „Bude to ukázková a doplňková učebna, která je založena na obnovitelných zdrojích energie. Topit se tu bude dřevem," doplnila ředitelka.

Oslavy výročí školy se ponesou ve stylu třicátých let. Začnou ve středu v deset hodin vystoupením mažoretek. Následovat bude první výpal v přírodní učebně a promítnutí filmu o historii školy. Vyhrávat bude swingová kapela, vystoupí student operního zpěvu Tomáš Chloupek a zpěvačka Lidie Jurková. Po celé odpoledne si pak zájemci budou moct prohlédnout prostory školy. Oslavy ukončí v šest hodin večer přednáška astronoma Jiřího Grygara nazvaná Pohledy do nebe s následnou autogramiádou.