Letovičtí žádali o dokrývač Českou televizi, ta jej zamítla. Signál multiplexu 1, kde jsou i programy ČT, je totiž podle měření dobrý. Nedostatečný je signál zajišťující vysílání dalších dvou multiplexů. Ty ČT neprovozuje.

To, že lidé nemohou sledovat ČT2, zaslechla v ulicích města Marie Synková. „Lidé si na to opravdu stěžují. My máme naštěstí trojlinku O2, takže máme vysílání zajištěno přes telefon. Lidé, kteří takto vybaveni nejsou nebo nemají satelit, dopadli hůř,“ sdělila obyvatelka Letovic.

Že je to v Letovicích se signálem na štíru, potvrdil i Jan Buš z části Slatinka. „Většina lidí ze Slatinky si pořídila satelity. Už v minulosti se k nám nedostal analogový signál, který přitom měl pokrýt Letovice. Situace se nezlepšila ani teď po nástupu digitálního vysílání. Je nespravedlivé, že musíme platit poplatky televizi za něco, co nám vlastně neposkytuje,“ nelíbí se muži.

I podle starosty Vladimíra Stejskala jsou ve městě po vypnutí analogu hluchá místa. „Upozorňují na to někteří lidé ze středu města, ale také z místních částí, třeba Dolního Smržova. Já sice bydlím na kopečku v Třebětíně, kdybych ale neměl satelit, měl bych stejný problém jako ostatní,“ upozornil Stejskal. Podle něj lidé v těchto dnech nechytnou ČT2, v červenci chce Česká televize navíc vypnout analogové vysílání jedničky. Letovičtí tak povolali do města pracovníky Českého telekomunikač­ního úřadu.

Výsledky měření potvrdily, že v Letovicích je se signálem problém. „Pokrytí, zajišťující příjem všech tří multiplexů, je devatenáct procent obyvatel. Nejlépe je na tom multiplex 1, jehož součástí jsou právě programy České televize. Ten by mělo chytit šestaosmdesát procent obyvatel. O moc horší je to u multiplexů 2 a 3,“ popsal za Český telekomunikační úřad Ladislav Sapík. Podle něj leží Letovice v členitém terénu, kde dochází k odrazům signálu a tím i k nestejnorodosti elektromagnetického pole. „To omezuje kvalitní příjem přímého signálu. Kvalita odražených signálů kolísá zejména vlivem počasí. Ovlivní ji vlhkost, sníh, dokonce i opadávání listí ze stromů. Tuto situaci by bylo vhodné řešit dokrývači,“ uvedl Sapík.

Dokrývač by pomohl i podle odborníka Vladimíra Bílého. Kojál, který k Letovicích vysílá digitální signál, totiž stojí za kopcem. Diváci tak budou mít problémy zejména s chycením Novy, Primy a Barrandova (multiplex2), ještě hůř na tom bude nabídka z multiplexu 3. „ČT2 by však v Letovicích jet měla. Záleží ale na tom, jestli si lidé pořídili kvalitní antény. Někteří stále používají kus drátu, který dříve zaznamenal analogové vysílání z vlastního přivaděče bez potíží. Signál z Kojálu ale nechytí,“ vysvětlil Bílý a podotkl, že tyto nevhodné antény by stačily lidem po postavení digitálního dokrývače. „Je však otázkou, jak velkým městům tento dokrývač televize zaplatí,“ dodal Bílý.

Česká televize Letovickým odpověděla, že výstavbu digitálního dokrývače ve městě neplánuje. Není k tomu důvod. „Tento krok by byl neekonomický. Podle měření je totiž pokryto šestaomsdesát procent obyvatel, musíme také přihlédnout k počtu lidí ve městě a k nemalé rozšířenosti satelitního přijmu,“ vysvětlil za Českou televizi Štěpán Janda. Navíc špatný příjem multiplexů 2 a 3 se České televize netýká. „Tyto komerční sítě neprovozujeme,“ dodal Janda. Upozornil také na to, že mnoho lidí má na střeše anténu, kterou už léta neudržují. Může tak být poškozená.