V rozpočtu jsou převážně investice, které tam být musí, například na pravidelný provoz nebo vázané na dotace. „V okamžiku schvalování rozpočtu jsme ještě neznali výsledky zúčtování celého roku. Se zařazením některých investičních akcí proto počítáme až na zastupitelstvu osmnáctého února formou rozpočtových opatření," sdělil starosta Vladimír Stejskal.

Určitě dojde na rekonstrukci Halasovy ulice. „Jejím obyvatelům to slibujeme už dlouho. Týkat se bude kanalizace a vodovodu, dojednáváme nový povrch silnice," upřesnil Stejskal.

Úprav se dočká také ulice Českobratrská v souvislosti s výstavbou nového nákupního centra. V zámeckém parku pod rybníčkem se má objevit nové hřiště. Do rozpočtu se dostala i částka na parkoviště u nádraží, na které se vedení města snaží získat dotaci.

A s výdaji Letovičtí počítají i na oslavy osmdesáti let povýšení na město. Plánují slavit koncertem, jarmarkem, ale i akcí ve stylu benátské noci využívající nábřeží Svitavy a lodiček.

Určitý podíl jako každoročně zamíří do místních částí. „Naplánovaná je oprava točny autobusu v Chlumu, kapličky a návsi v Podolí, v Kochově potřebují opravit opěrnou zeď. Peníze půjdou také do Novičí a do Zboňku," vyjmenoval některé plány místostarosta Jiří Palbuchta.