Skládka ve Slatině na Svitavsku zatěžuje i vesničky ležící na Blanensku. Obcemi projíždí nákladní auta s odpadem, ničí silnice a hlučí. Lidé mají navíc obavy, aby ze skládky neunikaly do potoka, který jimi protéká, nečistoty. Pozorují tam totiž zabarvení vody. Zatímco Slatina inkasuje za to, že v jejím katastru skládka leží, zhruba pět milionů korun ročně, Horní a Dolní Smržov či Roubanina nemají ani korunu.

Když se zhruba před patnácti lety ve Slatině zakládala skládka, byli lidé ze sousedního Horního Smržova proti. „Upozorňovali jsme na nedostatečné zajištění. Fólie byla na tuto starou skládku dodaná až dodatečně. Druhá skládka už byla postavena podle evropských norem,“ vrátil se do minulosti smržovský starosta Petr Poláček. Podle něj je nyní skládka napojená na čistírnu odpadních vod. Z přečištěné vody, kterou tamní pracovníci vypouštějí do potoka Zavadilka, pak berou vzorky a nechají dělat rozbory. „Situace je lepší, než před patnácti lety. Přesto je skládka bomba, která by mohla někdy vybuchnout. Snad je vše zabezpečené, jak má být,“ doufá Poláček.

Podle něj odpady částečně zatěžují potok protékající spodní částí obce zvané Luhy. „Voda v potoce Zavadilka je někdy méně jindy více zbarvená,“ popsal Poláček.

To pozorují i obyvatelé Dolní Smržova. „Ze skládky teče k nám do potoka znečištěná voda, přestože její majitel tvrdí, že ne. V potoce je totiž občas zbarvená voda. Dále Dolním Smržovem projíždí na skládku nákladní auta s odpadem. Ty hlučí a ničí silnici. V létě máme navíc problémy s prašností,“ míní Miloš Toul.

Za pravdu mu dal další obyvatel Dolního Smržova. „Tato silnice není stavěná na větší množství nákladních aut, je tak poničená,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Na popraskané vozovce musí zpomalovat i řidiči z Roubaniny. „Nákladní auta s materiálem míří na skládku do Slatiny buď směrem na Moravskou Třebovou a nebo spodem přes Smržov a naši obec. Silnice je tak ve špatném stavu,“ popsal roubaninský starosta Petr Dvořáček.

Přestože jsou tyto obce skládkou zatíženy, nemají ze zákona nárok na jedinou korunu. „Přitom Horní Smržov skládka zasahuje víc než Slatinu, která dostává nekřesťanské peníze,“ podotkl.

Podle místostarosty Slatiny Michala Petra putuje do obecní pokladny zhruba pět milionů korun ročně. „Skládka totiž leží v katastru Slatiny. Výši částky určuje to, jak velké množství odpadu je na skládce uložené, je to dáno zákonem,“ vysvětlil Petr s tím, že i obyvatelé Slatiny se musí vypořádat se zvýšeným provozem na silnici či prašností. Musela tam být navíc opravena poničená silnice.

Skládku ve Slatině provozuje firma P–D Refractories cz. Podle ní k únikům nečistot do potoka nedochází. „Vše je zajištěné, dokonce tu máme asi rok a půl novou kazetu, což je fóliová plocha, kde nechybí těsnění,“ uvedl ředitel skládky ve Slatině Antonín Král s tím, že na skládce je uložen komunální odpad. Rozbory vody vytékající do Zavadilky provádí právě P–D Refractories cz.

Povodí Moravy průzkum vody v tomto potoce nedělá. „Sledujeme kvalitu vody ve Svitavě nad Letovicemi, kde tok vykazuje zhoršené hodnocení z hlediska obsahu živin a organického znečištění, nelze však stanovit, zda má na kvalitu vody ve Svitavě vliv potok Zavadilka, který se tam vlévá,“ řekl za Povodí Moravy Pavel Bíza.