Ocenění letovické nemocnici udělila organizace Bureau Veritas, která má už stoletou tradici. „Bereme to jako velmi prestižní záležitost a zároveň určité zadostiučinění od odborníků," dodala ředitelka. 

Při slavnostním předání certifikátů nemocnice veřejnosti představila i nově opravenou fasádu kvadratury, což je čtvercový prostor uprostřed kláštera, ve kterém nemocnice sídlí. Oprava začala na konci srpna a skončila v polovině listopadu loňského roku. Celkem za opravu fasády nemocnice zaplatila asi šest set třicet tisíc korun.