Stovky dětí z Blanenska se v lednu či na začátku února byly podívat, kde od září budou získávat školní vědomosti. V Blansku přišlo k zápisu dvě stě sedmnáct dětí. „U čtrnácti z nich ale zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky, takže se dá předpokládat, že do prvních tříd nastoupí dvě stě tři žáků,“ uvedl vedoucí odboru školství blanenského městského úřadu František Alexa.

Ve srovnání s loňským rokem budoucích prvňáčků letos přibylo. „Loni nastoupilo sto osmdesát žáků. I přesto ale základní školy nebudou nabízet více prvních tříd. Předpokládáme, že na Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka otevřou tři třídy, na ostatních třech školách vždy dvě třídy. Škola v Dolní Lhotě, která patří pod Základní školu Salmova, bude mít jednu první třídu, která bude sloučena s jiným ročníkem,“ popsal Alexa.

Podobně jako loni to bude v Základní škole v Boskovicích. „Počty se pořád trochu mění a ještě budou v souvislosti s odklady. V současné době evidujeme sto třicet sedm budoucích prvňáčků,“ nastínil ředitel školy Vladimír Ochmanský, který upřesnil, že o odklad požádala zhruba třicítka rodičů. Počet prvních tříd se tedy na boskovické základní škole, pod kterou spadají tři pracoviště, nezmění. „Plánujeme opět otevřít šest tříd,“doplnil Ochmanský.

Dvakrát více

Hodně živo měli letos při zápisu v Základní škole v Letovicích. Jak uvedl ředitel Miloš Randula, dětí chystajících se poprvé do školy výrazně přibylo. „Ještě budeme mít náhradní zápis, ale už teď máme zapsáno sto pět dětí. V minulém roce jich bylo šestapadesát,“ řekl Randula. Ten si tento velký nárůst vysvětluje dvěma důvody. „Loni bylo velké množství odkladů. Navíc před šesti lety se narodilo hodně dětí,“ uvedl. Ze sto pěti dětí jich asi patnáct dostane odklad. „Plánujeme tedy místo loňských dvou prvních tříd letos otevřít tři nebo čtyři,“ uzavřel.

V Základní škole Edvarda Beneše v Lysicích také zaznamenali nárůst budoucích prvňáků, ale pouze mírný. „K zápisu přišlo dvaapadesát dětí, z nichž počítáme, že nastoupí čtyřiačtyřicet. Stejně jako loni tedy výuku prvňáčků zahájíme ve dvou třídách,“ sdělil ředitel Zdeněk Burýšek.

Více žáků v první třídě hlásí i malá základní škola v Sulíkově. „Letos jsme zapsali čtyři děti, což je o dva více než loni,“ zmínila ředitelka Romana Dočekalová, která ale doplnila, že jedno dítě bude mít možná odklad. Budoucí sulíkovští prvňáčci se budou učit zároveň se staršími spolužáky. „V naší škole máme jednotřídku, takže se vyučuje vše pět ročníků společně,“ dodala ředitelka.

Naopak ve Sloupě očekávali více nových žáčků a jejich předpoklad nevyšel. „Dělali jsme si ještě před zápisem takový menší průzkum a podle něj jsme odhadovali, že nastoupí kolem třiceti prvňáčků. Plánovali jsme tedy otevřít dvě třídy. Nakonec se ale u sedmi či osmi dětí rodiče rozhodli pro odklad, takže nejspíše otevřeme jen jednu třídu. Vše je ale ještě v jednání, protože pro odklad je nutné získat potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny,“ řekl ředitel Pavel Dočekal. Ten doplnil, že odkladů každým rokem přibývá. „Pokud dítě ještě není na vstup do školy připravené, je určitě dobré docházku o rok odložit. Je ale nutné, aby lidé v mateřské školce i rodině s dítětem pracovali,“ dodal ředitel.