Povodí Moravy v těchto dnech dokončuje úpravy koryta řeky Svitavy v centru města, říčky Křetínky a okolí jejich soutoku, které mají město ochránit před stoletou vodou.

„Povodí Moravy trvalo čtrnáct let, než se do těchto protipovodňových úprav pustilo. Ale jsme samozřejmě rádi, že už jsou skoro hotové. Centrum města a další domy poblíž řeky Svitavy a Křetínky jsou teď před velkou vodou daleko lépe chráněné než před lety,“ řekl místostarosta Letovic Radek Procházka.

Podle tiskové mluvčí Povodí Moravy Veroniky Slámové vybagrovali dělníci na vytipovaných místech v Letovicích koryta řek Svitavy i Křetínky. Odstranili také překážky na březích i na dně řek. Postavili ochranné zídky a valy, které mají zabránit rozlití vody z řek do okolí. „Poblíž letovického náměstí jsme zvýšili na nábřeží opěrné zdi, které byly ve špatném technickém stavu,“ upřesnila Slámová zásahy do vodních toků s tím, že na původním náhonu původního koryta Křetínky zase postavili dělníci dvě nová stavidla. Také svody dešťové kanalizace, které na letovickém náměstí ústí do řeky, mají nové klapky. Ty při zvýšeném průtoku zabrání, aby se voda z řeky dostala na náměstí kanály.

Úpravy byly rozsáhlé. Přibližně na dvou kilometrech řek. Bagry se zakously do břehů pod soutokem Svitavy s Křetínkou a dostaly se až několik desítek metrů pod soutok Svitavy s Kladrubkou.

Letovičtí zároveň s protipovodňovými úpravami v centru města opraví část Masarykova náměstí. K řece postaví schody a upraví asi pětadvacet metrů nábřeží. „Nechceme, aby lidé vnímali řeku v centru jako zabetonovaný kanál. Na nábřeží vysázíme stromy. Bude to takové pěkné místo k odpočinku,“ dodal Procházka. Bude to stát šest milionů korun, hotovo bude na přelomu října a listopadu.

Nepříjemný pocit

Novou podobu nábřeží a protipovodňové úpravy koryta Svitavy v centru města vítá Lenka Štarhová, majitelka jedné z letovických lékáren. Ta stojí právě blízko Svitavy. „Lékárna byla pod vodou v sedmadevadesátém. Ale Svitava byla rozvodněná několikrát a nebyl to příjemný pocit, i když se voda do lékárny nedostala. Samozřejmě jsem ráda, že se protipovodňové úpravy koryta udělaly. Ale těžko říct, zda jsou dostatečné,“ uvedla Štarhová. Podle ní by se vodohospodáři měli více zaměřit i na říčku Křetínku a potoky.

Zavadilka, Třebětínka, potok ve Slatince. Právě rozvodněné menší potoky v Letovicích a jejich okolí mohou při vytrvalých deštích podle Procházky napáchat velké škody. „Jednáme s Lesy České republiky, které pozemky s potoky vlastní. Chceme aby je vyčistili a upravili břehy,“ uzavřel místostarosta.

Úpravy břehů a koryt řek v Letovicích vyjdou celkem na více jak padesát milionů korun. Hotové budou koncem října. „Čtyři miliony korun dalo Povodí Moravy ze svého rozpočtu. Půl milionu zaplatily Letovice na výkup pozemků a projektovou dokumentaci. Zbytek jsme pokryli z dotací z ministerstva zemědělství,“ přiblížila náklady projektu mluvčí Povodí Moravy.

Podobné projekty za desítky milionů korun dokončilo Povodí Moravy předloni v Blansku a před časem také v okolí Rájce-Jestřebí.