Obchod Deníku v pátek ráno potvrdil starosta města Petr Novotný. „Dnes budeme podepisovat smlouvy s insolvenčním správcem. Nekupujeme značku Tylex, ale jeho majetek uvedený na listu vlastnictví. Kromě dvou částí se jedná prakticky o celý areál, jeho pravou stranu, včetně dalších pozemků a vodních zdrojů. Jsou tam parkoviště, garáže,“ řekl Novotný.

Podle něj se jedná o výhodnou investici pro město. V první řadě získá kontrolu nad územím, ze kterého přes bývalou textilku proudilo do zmíněné čistírny odpadních vod velké množství odpadních vod. Město chtělo čistírnu zrekonstruovat, ale částka 280 milionů i když částečně krytá dotacemi, byla nad jeho možnosti. Starosta Letovic uvedl, že po utlumení výbory v Tylexu se kapacita čistírny ukázala jako dostatečná. „V první řadě chceme v této lokalitě narovnat smluvní vztahy. Přes Tylex tekly do čistírny, která už patří městu, odpadní vody také z dalších firem a nebylo jasné odkud a v jakém množství. Kdyby areál koupil někdo jiný, mohl by je od kanalizační sítě odstřihnout a firmy by se dostaly do existenčních potíží. Velký problém by také vyvstal, kdyby nový vlastník areálu neinvestoval do oprav hlavní kanalizační sítě a městská čistírna by se tak mohla dostat na hranu kapacity nebo i za ní. To by ohrozilo mimo jiné i novou výstavbu v této části města,“ informoval Novotný.

Dodal, že tuto kanalizaci v majetku města nyní Letovičtí opraví v řádech statisíců korun a s firmami přes Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí uzavřou nové smlouvy na odvádění splaškových vod. Později si město chce v této lokalitě nechat vodní zdroje, parkoviště plus některé pozemky a průmyslový areál bývalého Tylexu prodat. „Proč bychom si nechávali výrobní haly a prostory, které mohou fungovat dál a dát práci lidem? Myslím, že zájemci budou. Je to atraktivní průmyslová lokalita,“ řekl starosta Letovic.

Insolvenční správce se na prodeji zajištěného nemovitého majetku mimo dražbu dohodl se zajištěnými věřiteli. Těmi byly dvě banky a společnost Sindat. S ohledem na nabídnutou výši kupní ceny, region a s ohledem na problematiku velmi špatné areálové kanalizace, která sbírá balastní vody. „Pokyn zněl na prodej nemovitého majetku ve dvou blocích za cenu převyšující cenu stanovenou znaleckým posudkem a to níže uvedeným zájemcům město Letovice a Black Apple,“ uvedla nedávno za společnost Arista insolvenční Marcela Prokopová.

Proti nákupu areálu zkrachovalé textilky byl na čtvrtečním jednání zastupitelstva bývalý starosta Letovic Vladimír Stejskal. „Město by se podle mě mělo věnovat jiným věcem a dělat něco pro lidi. Ne se pasovat do pozice realitního makléře a pořizovat nemovitosti. Máme koupený areál bývalého Bytexu, který leží ladem. Co se bude dít dál, když teď koupíme plochu po Tylexu? Nevím, co s tím město chce dělat, proto jsem hlasoval proti. Další dva zastupitelé se zdrželi,“ řekl Stejskal.

Podnik Tylex má historii dlouhou bezmála dvě stě let. Letovickou fabriku proslavily například bavlněné záclony nebo krajky. Společnost se už delší dobu pohybovala ve ztrátě a na hraně přežití. Do insolvence se dostala loni v létě. Konkurs byl vyhlášený v polovině listopadu. Už v červenci museli Letovičtí zastavit výrobu, protože nebyli schopní platit dodavatelům energií. V polovině srpna byl podnik ve ztrátě pět milionů korun. Poté ho tři měsíce provozoval insolvenční správce. „Ukázalo se, že další provozování nemá ekonomický smysl a není ku prospěchu majetkové podstaty ani věřitelů. Provoz byl ztrátový, přibližně milion a půl měsíčně,“ stálo ve zprávě insolvenčního správce společnosti Arista.

Loni v podniku pracovala zhruba padesátka zaměstnanců. Vaz mu definitivně podle zástupců společnosti zlomil enormní nárůst cen energií a pokles zakázek. Věřitelům dlužil více než pětatřicet milionu korun. Zajištěné pohledávky byly v objemu patnáct milionů.

Příběh letovické krajky však žije dál. Po krachu Tylexu ho drží letovické muzeum. Už před časem totiž část jeho areálu koupil místní podnikatel Bohuslav Kalas a v jedné z historických budov nabídl prostory a zázemí pro přesun Muzea města Letovice. Jedna ze stálých expozic se věnuje právě příběhu letovické krajky. „Historii textilky mapujeme pomocí výrobků, částí výrobních zařízení nebo dobových dokumentů. Máme velké množství unikátních vzorníků krajek. Podle odborníků jsou mezi nimi jedinečné katalogy z první poloviny 19. století. Mimo Anglii a Francii se pravděpodobně jedná o nejstarší vzorníky ve střední Evropě,“ řekla Deníku kurátorka Blanka Veselá.

Díky strojní výrobě krajky v Letovicích se z původně drahého zboží stala běžnou součástí oděvů. V muzeu se také nachází exponáty z dalších vyhlášených textilních továren na výrobu krajek například z oblasti Krušných nebo Orlických hor, které už dávno nefungují. Letovická továrna na výrobu krajek byla nejstarší ve střední Evropě a také měla nejdelší nepřetržitý provoz. Fungovala od roku 1832. To je bohužel po konci Tylexu už minulost. Přesto ale nechceme, aby zapadla. Odkaz místní textilní výroby a příběh letovické krajky se snažíme udržet v expozici muzea. Postupně ji vylepšujeme a rozšiřujeme,“ doplnila odbornice.Otevřeno je od dubna do konce října. Vždy pak od středy do soboty mezi desátou a třetí hodinou odpoledne.