Od začátku jara si mohou Letovičtí ve sběrném dvoře zdarma vyzvednout nádobu na bioodpad. Ovšem jen ti, kteří bydlí v rodinných domech. Obyvatelé bytových domů, kteří by ji chtěli na zahrádku, mají smůlu. Popelnici zatím nedostanou. „Město chce třídit odpad a přitom občanovi, který se chce aktivně zapojit, odmítne nádobu na bioodpad vydat," diví se Jiří Novotný z Letovic, který kvůli tomu napsal otevřený dopis letovickým zastupitelům.

Starosta Vladimír Stejskal uklidňuje, že přijde řada i na lidi z bytovek. „Musíme to vydávat postupně. Nikdo se nemusí bát, dojde i na zahrádkáře," slíbil starosta.

Každou lichou středu, čtvrtek a pátek tak v Letovicích jezdí popeláři a vysypávají hnědé popelnice na bioodpad. Upozorňují ale, že vyvezou jen nádoby, ve kterých je skutečně to, co tam má být. Tedy slupky, čajové sáčky, listí nebo jakékoliv zbytky ovoce a zeleniny. Nepatří tam ale například odřezky z masa, olej nebo zbytky pomazánek.

Naopak už nevyvezou popelnice s komunálním odpadem, pokud v něm bude i listí nebo tráva. „Musíme lidi nějak donutit třídit," zdůvodnil to starosta. Pavel Horáček z Letovic ale s tímto přístupem nesouhlasí. „Přijde mi to až téměř jako vyhrožování, jinak samozřejmě snahu o třídění vítám. Podle mě by ale lidé, kteří třídí, měli být nějak odměněni, třeba snížením poplatku za odpad," myslí si Horáček.

Zpočátku skutečně popeláři některé popelnice, ve kterých byla například tráva, nevyvezli. Nyní už v běžném odpadu žádný biologický nenacházejí. Podle ředitele Technických služeb Letovice Miroslava Doskočila lidé třídění biologicky rozložitelného odpadu vzali vážně. „Opravdu perfektně třídí. Když po svozu vyklopíme náklad, nic nevhodného už tam nebývá," je rád Doskočil.

S rozdáním hnědých nádob na bioodpad se měla také snížit četnost svozu komunálního odpadu z jednou týdně na jednou za dva týdny. Z tohoto plánu ale Letovičtí zatím ustoupili. „Nejdřív se lidé musí pořádně naučit třídit. Brzy jim nabídneme i třídění plastových lahví a nápojových kartonů," vysvětlil starosta. V příštím roce už ale s odvozem odpadu jednou za dva týdny počítají. Lidé totiž podle Stejskala už nebudou mít tolik odpadu do klasické popelnice a méně častý svoz tak bude stačit.

Obce a města mají necelé dva roky povinnost zajistit sběr biologicky rozložitelného odpadu. V ulicích Boskovic je nyní více než třicet hnědých kontejnerů na bioodpad. V Blansku zajišťují pro obyvatele každé dva týdny pytlový svoz bioodpadu. V obou městech také už několik let fungují kompostárny. Její stavbu plánují i v Letovicích.

MAREK OSOUCH