Problém s hlukem z letní zahrádky see snaží vyřešit v Rájci – Jestřebí. Stížnosti se množí na zahrádky u restaurace U Kováře.
„Rodiče tu sedí s dětmi od čtyř do devíti do večera. Celý den poslouchám, jak křičí a bouchají balónem o zem. V noci tu zase odjíždějící lidé túrují auta a motorky, u toho se nedá spát,“ líčí problémy Emílie Říhovská, která žije blízko restaurace. A není sama, komu hluk vadí. Stížnosti se dostaly až na místní radnici. „Ihned jsme tyto stížnosti projednali s provozovatelkou restaurace. Chceme podporovat podnikatele, ale nesmí to být na úkor našich občanů,“ vyjádřil se k věci starosta Rájce – Jestřebí Pavel Perout.
Lidé, které hluk trápí, přiznali, že letos je po dvaadvacáté hodině zatím klid. „Ale je teprve začátek sezóny, minulý rok tu lidé řvali i v noci,“ dodala sousedka paní Říhovské, kterou křik budil, přesto že okna jejího bytu vedou na druhou stranu.
I v Blansku se potýkají se stejným problémem. „Lidé nám často volají. Hlavně ti, kteří bydlí na Písečné a ruší je akce pořádané v lomu Arnoštov,“ sdělil zástupce Městské policie v Blansku Martin Lepka. Podle něj lidem vadí po dvaadvacáté hodině i pouhé slovo. Pokud policisté přistihnou narušitele nočního klidu, hrozí mu pokuta tisíc korun. Pokud se tak děje opakovaně, viník je předán přestupkové komisi. „Je to problém všech měst, nejen Blanska,“ uzavřel Lepka, podle kterého mají letní zahrádky své kouzlo, lidé by však k sobě měli být tolerantní.
Provozovatelé letních posezení si v Blansku mohou zažádat o výjimky. „Žádost o tyto výjimky pak předkládáme radě města. Třeba kvůli večerům s živou hudbou. Podobné výjimky žádají provozovatelé právě na akce v lomu Arnoštov nebo zábavy v Horní Lhotě,“ informoval vedoucí odboru školství a kultury František Alexa. Zábava pak na těchto místech může pokračovat třeba až do druhé hodiny ranní. Dodal, že žadatelé o výjimku musí splňovat určité podmínky. Nesmí překročit limit hlučnosti, musí být zajištěno hygienické zázemí akce, uklizen použitý veřejný prostor po skončení akce. Pokud se událost plánuje do městských prostor, nesmí chybět souhlas lidí.
V Boskovicích se s hlukem kolem letních zahrádek vypořádali po svém.
„Omezili jsme provozní dobu těchto míst, ale podle ministerstva vnitra se to nesmí,“ řekla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková. Za hluk totiž podle výkladu ministerstva nemůže restaurace, ale lidé v ní. Proto toto omezení vedení města muselo zrušit. „V současné době já osobně o nikom, kdo by si na hluk tohoto typu stěžoval, nevím,“ dodala Vítková.