Večerní produkci filmu předcházela beseda smládeží na téma Drogy a drogová prevence. Na prázdniny plánujeme další filmová představení, navazující vždy tématicky na přednášky prevence obchodu slidmi, prevence domácího násilí a ochrana životního prostředí. Tento projekt je spolufinancován zfondu EU.

Tato akce je vlastně první ukončenou etapou, právě probíhající revitalizace nevyhovujících prostor, patřících kpreventivnímu centru vAdamově. Po dalších stavebních úpravách a náležitém vybavení, budou prostory sloužit jako sportoviště pro místní mládež.

Zaměstnanci Charity Blansko nabízí místní problémové i bezproblémové mládeži volnočasové a zájmové aktivity, prostor pro společná setkání a sdílení. Dále poskytují individuální i skupinové sociální služby, sociální doprovod, řešení a pomoc při problémech, jako jsou drogy, alkohol, šikana, špatný prospěch ve škole, nuda atd. "Touto nabídkou se snažíme minimalizovat výše uvedené sociální patologie, které ohrožují adamovskou mládež," řekl vedoucí zařízení Tomáš Nesrovnal.