„V oblasti odstraňujeme souší, poškozené a nakloněné stromy. Každé místo, kde probíhají práce, je přehledně označeno značkou "Pozor probíhá těžba", doplněné páskami, které zakazují vstup," informovaly Lesy České republiky. Místem se pohybuje také těžká technika.

Národní přírodní rezervace Býčí skála. Samice na hnízdě u jeskyně Jáchymka.
Čtyři vejce ve skalním hnízdě! Pár sokolů se přesunul od Býčí skály k Jáchymce

Lesníci proto žádají všechny občany o respektování zákazu vstupu do chráněného prostoru a dodržování pravidel bezpečnosti. Předpokládaný termín dokončení prací je konec dubna. Poté bude podobná těžba probíhat v oblasti Sloupečníku.

Oblast, ve které probíhá těžba, je vyznačena v přiložené mapce:

Oblast, ve které probíhá těžbaOblast, ve které probíhá těžbaZdroj: Lesy České republiky