„Hospodaření bylo velmi negativně ovlivněno kůrovcovou kalamitou a s ní spojeným pokračujícím poklesem cen surového dříví. V městských lesích jsme neprováděli žádnou plánovanou těžbu. Pouze se dělala takzvaná nahodilá těžba spojená s odstraňováním kůrovcové kalamity,“ sdělil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Správci městských lesů tak za leden až červen vytěžili téměř tři tisíce kubíků převážně smrkového dříví. „Při zalesňování holin vysázeli 7 600 sazenic borovice, 4 400 dubů a 4 000 smrků,“ vypočetl Parma.