*3. srpna 1863 Boskovice
+24. prosice 1917 Boskovice

Jako lékárník pracoval nejprve ve středních Čechách, poté se vrátil do rodného města a čtrnáct let vedl lékárnu U Černého orla. Už při působení na svém prvním lékárnickém místě v Kutné Hoře se stal členem tamního archeologického spolku Vocel. Věnoval se lokální historii, a byl uznávaným fotografem a kreslířem.

K jeho nejvýznamnějším výzkumům patřily vykopávky keltského oppida Staré Hradisko ležícího na půli cesty mezi Boskovicemi a Prostějovem v letech 1907 - 12. Už v roce 1905 stál spolu s Karlem Snětinou u založení boskovického muzejního spolku a muzea. Patřil k nejaktivnějším členům spolku a na jeho činnosti se podílel až do konce svého života.