„Nový výtah podle směrnic Evropské unie je větší a bezpečnější. Budou na něj navazovat chráněné únikové cesty pro děti. Dokaždé místnosti se zabudovávají hlásiče požáru a budou tady bezpečnostní dveře pro únikovou cestu ven,“ popsala ředitelka zařízení Jana Lukešová. Zařízení, kde poskytují kompletní rehabilitační péči dětem sdětskou mozkovou obrnou, sneurologickým onemocněním projevujícím se na pohybovém aparátu i po různých úrazech a operacích, se znovu otevře pátého září.