Jak už Deník informoval, radní pro výstavbu koncem minulého týdne vybrali sdružení společností IMOS + STAEG Výstavba bazénu Blansko.

„Vysoutěžená částka mi samozřejmě vadí. Za mě je neakceptovatelná. Na zastupitelstvu jsme loni schvalovali úplně něco jiného. Tam měly nové lázně včetně demolice starých vyjít kolem dvě stě šedesáti milionů. Vybírala se úsporná varianta, osekávala se řada věcí. Nemyslím si, že ceny ve stavebnictví šly za tu dobu tak výrazně nahoru a tvrzení, že navýšení jde z části na použité moderní technologie, mi přijde alibistické. Mám za to, že rozhodnutí rady nelícuje s usnesením zastupitelstva,“ řekl Deníku opoziční zastupitel za Fórum Blansko Jan Došek.

Při nedávné představení finální podoby nových lázní externí projektová manažerka Zoja Šťastná uvedla, že nabídnutá cena odráží mimo jiné inflaci, růst cen ve stavebnictví a právě použití moderních technologií špičkové kvality. Ty mají Blanenským uspořit ročně více než milion korun. Například jen při recyklaci bazénové vody. „Na špičkové úrovni bude také vzduchotechnika a bazénové nerezové vany. Tyto technologie bývají velmi namáhány a musí se často obměňovat. Vybraná firma garantovala, že po dobu deseti let se nebudou muset vyměňovat čerpadla ani zařízení vzduchotechniky,“ sdělila Šťastná s tím, že vybrané technologie kladou důraz na ekonomiku lázní a snížení provozních nákladů a také na šetrnost vůči životnímu prostředí.

Blanenští u projektu nových lázní zvolili metodu Design and Build, kde odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu, a tím i za celkovou kvalitu provedení, je přenesena na zhotovitele stavby. Zástupci města uvedli, že se v tomto případně nesoutěžil položkový rozpočet, ale celkové řešení stavby a podle toho se odvíjela cena. Zhotovitel nabídl svoje řešení optimalizované varianty a tomu odpovídající cenu.

Původně se mělo jednat o komplex tří propojených budov. Nakonec zástupci města odsouhlasili skromnější verzi. O výstavbu blanenských lázní se měly na startu ucházet tři firmy. Po posouzení kvalifikace se jeden z uchazečů vyloučil. Zbylí dva zájemci měli předložit předběžné nabídky a po jednání s hodnotící komisí podat nabídku závaznou. To nakonec udělal jen jeden z nich a město ho vybralo. „Soutěž měla být vypsaná otevřenějším způsobem a zároveň s jasně daným cenovým stropem. Myslím si, že by to bylo více konkurenční a město mohlo dostat víc závazných nabídek. Když se vybírá jen z jedné nabídky nikdy to podle mě není ideální,“ poznamenal Jan Došek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy město původně očekávalo, že cena za nový bazén bude nižší. Radní mohli soutěž zrušit a vypsat znovu. To by však celý projekt zpozdilo v krajním případě až o dva roky a také podle všeho prodražilo. „Výběrová komise městu doporučila zmíněnou nabídku přijmout. Vnímali jsme také potřebu veřejnosti a také velkého množství základních škol, abychom krytý bazén už měli,“ poznamenal Crha.

Zmínil také to, že pokud chtěli Blanenští usilovat o dotaci z Národní sportovní agentury, která podle něj může dosáhnout až 120 milionů korun, museli žádost poslat už tento týden. A mít se zhotovitelem uzavřenou smlouvu. Místní také zajímá, jak je to z garancí zmíněné částky za nové lázně 321 milionů korun a zda se nemůže ještě navýšit případně s ohledem na vícepráce. „V rámci řízení Design and Build je zhotovitel vysoutěženou cenou vázaný. K navýšení či vícepracím dojít nemůže,“ reagovali blanenští úředníci.

Bukovinka na Blanensku
Vesnice roku? O titulu sní i tři obce z Blanenska

Krytý bazén v Blansku je zavřený už více jak tři roky kvůli havarijnímu stavu střechy. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela loni v lednu také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy. Lázně Blanenští otevřeli v roce 1976 a v posledních letech už byl objekt na hraně životnosti. Provoz byl navíc stále nákladnější. Ročně bazén navštěvovalo přibližně 75 tisíc plavců. Velkou část tvořili školáci. Otevření nových lázní je v plánu 1. srpna 2026.