Boskovičtí chystají návrh strategického plánu rozvoje města na léta 2014 až 2020. „Rozhodně nechceme nic plánovat, aniž bychom znali stanovisko lidí, kterých se jednotlivé body budou týkat především. Jakmile budeme znát jejich přání a preference, do chystaného dokumentu je zařadíme," oznámil tajemník boskovické radnice David Škvařil.

Tamní zastupitelé stáli před otázkou, jakým způsobem od lidí informace získat. „Rozhodli jsme se kvůli tomu využít služeb firmy, která se na podobné průzkumy specializuje. Bylo pouze na jejích zástupcích, jakou cestou se vydají. Nakonec zvolili formu přímého oslovení lidí z Boskovic, která je možná méně obvyklá, ale určitě funkční. Z městského rozpočtu jsme na projekt uvolnili sto padesát tisíc korun bez DPH," oznámil Škvařil.

Sám sice jednotlivé otázky v dotazníku ještě neviděl, ale je přesvědčen o tom, že pokryjí všechny základní oblasti života v druhém největším městě regionu. „Data budou tazatelé sbírat do jednatřicátého srpna. Vyhodnocení potrvá do konce letošního listopadu a zhruba po čtrnácti dnech se dozvíme výsledek," řekl tajemník boskovické radnice.

Vybraná firma využije k dotazování služeb brigádníků. „Prý mají velký zájem. V těchto dnech je pravděpodobně budou školit. Neznám sice minimální počet oslovených lidí, ale je samozřejmé, že půjde o reprezentativní vzorek. Se získanými informacemi bude určitě pracovat i případné nové zastupitelstvo," dodal Škvařil.