Objížďka povede přes průmyslovou zónu, a to i pro autobusy. Ty ale budou zajíždět k autobusové zastávce u nemocnice a pak se vrátí na kruhový objezd.

„Ořez jsme naplánovali hlavně kvůli bezpečnosti, protože stromy jsou ve špatném stavu a padají z nich i silnější větve. Není vyloučené, že některé menší stromy budou skáceny celé, pokud odborníci zjistí, že jejich stav je natolik špatný, že by ohrožovaly okolí,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Akce bude zrušena pouze v případě silného mrazu nebo větru. „Pokud se vše nestihne o tomto víkendu, máme všechna patřičná povolení pro uzavírku vyjednaná i na další víkend,“ doplnila boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.