„V osmdesátých letech zde byla povodeň, protože zemědělci vysázeli na svahu nad vesnicí kukuřici. Při přívalových deštích nestihla půda vodu vsakovat. A právě v těchto místech, kde byla tehdy kukuřice, stojí nyní panely fotovoltaické elektrárny. Kvůli ní máme strach z opětovné povodně," vysvětlila starostka obce Jarmila Tajovská.

Fotovoltaická elektrárna zabírá necelých osmnáct hektarů půdy. Travní porost, který předtím vodu zachycoval, je kvůli ní nenávratně pryč.

Navíc je tamní rybník už od tehdejší povodně ze dvou třetin zanesen bahnem a výpust není funkční. Hrozba nové povodně tedy nad vesnicí visela dlouhá léta. Jenže od doby postavení elektrárny se riziko několikanásobně zvýšilo. „Na svahu je čtyřiatřicet tisíc panelů, které jsou jako střecha, po které voda steče. Proto jsme usilovali o suchý poldr, který by vodu zachytil," dodala Tajovská.

Stavba poldru trvala tři měsíce. Suchá nádrž vznikla před rybníkem, v místě, kam stéká všechna voda z pole, na kterém stojí elektrárna.

Poldr stál čtyři a půl milionu korun. „Tuto částku stoprocentně pokryly dotace z ministerstva zemědělství. My jsme se podíleli na projektech, stavebním dozoru a celkové inženýrské činnosti kolem stavby," vysvětlila starostka Tajovská.

KRISTÝNA ŽIVNÁ