Množství jezů a malých vodních elektráren, které se nacházejí na Svitavě mají za následek kolísající hladinu vody v řece. Situaci, kdy je chvíli vody málo a následně zase příliš, se rozhodli řešit pracovníci z Povodí Moravy, kteří proto svolali příslušné vodoprávní úřady, s nimiž se pokusí manipulace na vodních objektech sladit.

Že je hladina řeky věčně rozkolísaná vadí především rybářům. Na problém několikrát upozorňovali členové Místní organizace Adamov, která spadá pod Moravský rybářský svaz. „Podávali jsme stížnost na životní prostředí,“ uvedl předseda Místní organizace Adamov Vlastimil Fejfar. „Problém je v tom, že přes splav nám většinou neteče žádná voda. Taky se stává, že když nasadíme ryby, pustí vody moc a ryby nám uplavou,“ popsal.

Protože Povodí Moravy není majitelem jezů ani malých vodních elektráren na Svitavě, není zcela v silách jeho pracovníků do problému zasahovat. Přesto se pokoušejí při řešení celé věci pomoci.

„Můžeme tento problém ovlivnit jen minimálně, protože žádný z těch objektů nevlastníme,“ popsal Jan Moronga z Povodí Moravy. „Ale na konci loňského roku jsme svolali jednotlivé vodoprávní úřady, kterých se to týká. Jedná se o šlapanický, blanenský, boskovický a svitavský. Požádali jsme je o dodání manipulačních a provozních řádů a dalších dokumentů potřebných k provozu vodních objektů, abychom zjistili, zda tyto doklady mají v pořádku,“ vysvětlil.

Hlavním úkolem řízení pak bude zajistit spolupráci mezi jednotlivými majiteli vodních objektů. „Chceme se pokusit sladit veškeré manipulace s objekty na Svitavě tak, aby právě nedocházelo k takovým případům, kdy některý úsek řeky bude na suchu a jinde bude zase vody příliš,“ popsal záměry Moronga.
Celé řízení je teprve v začátcích a v tuto chvíli záleží především na pružnosti jednotlivých vodoprávních úřadů. „V naší moci bylo oslovit příslušné úřady a teď je řada na nich,“ uvedl Moronga.

Příslušné vodoprávní úřady tedy v těchto dnech provádějí na vodních objektech kontroly. „U každého objektu kontrolujeme, jestli je provoz vsouladu s povolením. Pokud se zjistí nějaký nedostatek, musí ho majitel napravit,“ vysvětlil Michal Lukeš z Odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice. „Zatím jsme byli ve Svitávce a ve Zboňku, přičemž ve Svitávce jsou na všech elektrárnách a jezech zadány nějaké úkoly, které se musí doladit. Revize je naplánovaná na září,“ dodal.

ILONA DOBROVOLNÁ