Pitná voda totiž obsahuje jen minimální množství dusičnanů a svou kvalitou se blíží vodě kojenecké. Je to způsobeno především nulovou chemickou úpravou.

„Pitná voda se u nás vregionu upravuje jen minimálně. Prakticky se provádí pouze hygienická chlorace,“ potvrdila pracovnice blanenské hygieny Jarmila Procházková. Na některých místech regionu však voda obsahuje nedostatek hořčíku a vápníku. „Není to ale vžádném případě závadnost vody. Jelikož ta je jednou zhlavních surovin, která tyto prvky vsobě má, doporučujeme vtakových místech dodatečnou konzumaci těchto látek vjiné podobě,“ vysvětlila Procházková.

Toho, že pitná voda na Blanensku má lepší vlastnosti než vjiných regionech, si všimli také samotní konzumenti. „Dávno jsem si zvykl pít vodu natočenou zkohoutku. Dost často se pohybuji po Praze a jen když to vezmu chuťově, nedá se to vůbec srovnávat,“ podotkl Martin Žák zLipovce.

Téměř sedmdesáti pěti procentům domácností vregionu dodává pitnou vodu Vodárenská akciová společnost zBoskovic. Celkový počet zdrojů, ze kterých vodu získává, se blíží sto padesáti. „Všechny vrty jsou znedotčených lokalit