„Chceme ocenit lidi, kteří v minulosti nejen aktivně sportovali, ale podíleli se na sportovních akcích také organizačně. Tito lidé také často pomáhali obci. Například pracovali na rekonstrukci školky a podobně,“ vyjmenoval zásluhy kunštátských sportovců hlavní organizátor oslav Miroslav Míka. Setkání a ocenění pamětníků Sokola se koná osmadvacátého června od půl třetí na radnici.

S historií sportu ve městě se lidé mohou seznámit už nyní. Zítra zahájí sportovci v kunštátském informačním centru výstavu, nazvanou 110 let sportu a tělovýchovy v Kunštátě. Na té organizátoři vystaví historické trofeje, fotografie z turnajů a další doklady o sportovních aktivitách ve městě.

„Už ve třicátých letech měl Sokol ke třem stům členů. Na výstavě se díky ochotě pamětníků objeví například doklady o Selské jízdě, která závodila od začátku třicátých let, zmíníme ale také úspěchy současných tenistů, kteří se při mistrovství republiky umisťují na nejvyšších příčkách,“ vyjmenoval Míka.

Ještě v červnu by měla být na světě také publikace mapující historii všech sportovních odvětví včetně samostatné části věnované osmdesátému výročí volejbalu.