Kolem rybníka vznikne také procházková zóna. Projekt počítá i se stavbou ochozu, cestičkou, výsadbou keřů a stromů a lavičkami pro posezení. Kunštátští na akci získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která jim pokryje pětasedmdesát procent nákladů. „Původně měla stát revitalizace osm set tisíc korun, ale povedlo se nám vysoutěžit nižší cenu. Obnova rybníka tak bude stát půl milionu korun," sdělil Wetter.

Vedení města má také v plánu vybudovat zónu pro rozmnožování obojživelníků. „Zatím ale ještě nevíme, jaké ryby budeme v rybníku mít. Kvůli podmínkám dotace to určí Agentura ochrany přírody a krajiny," vysvětlil Wetter s tím, že vše bude hotové v první polovině příštího roku.

Naposledy se vodní plocha dočkala úprav v devadesátých letech. Vzhled rybníka se mírně zlepšil po rekonstrukci kanalizace, kdy do něj přestala vést splašková voda. „Pak do něj přitékala už jen dešťová voda, ale jeho stav byl stejně již dlouhodobě neúnosný. Voda byla zakalená a docházelo k erozím břehu. Až začal zasahovat na soukromé pozemky," dodal Wetter.