Obě nové cyklostezky mají začínat u kunštátského kostela. „Toto místo jsme zvolili záměrně, střetává se tam totiž více cest. Proto počítáme i se stavbou jakéhosi startovního domečku, včetně velkého plánu všech okolních stezek, popřípadě i dalšího technického zázemí,“ přiblížil podobu projektu starosta města Pavel Göpfert.

První stezka spojí koupaliště a nynější naučnou stezku vedoucí k Jeskyni blanických rytířů v Rudce. Druhá povede na zámek a vytvoří k němu novou přístupovou komunikaci. V projektu se počítá i s tím, že kvůli tomu padne budova staré školy. Stezky tak doplní chybějící část sedmnáctilome­trového okruhu cyklotrasy vedoucí z Kunštátu přes Rudku, Sychotín a Újezd zpět do středu města.

Jedna stezka by měla přijít na čtyři miliony, druhá na pět milionů korun. Kunštátští žádají o dotaci z regionálního operačního programu.

V minulosti slavilo město úspěch s cyklostezkami už dvakrát. „Zejména ta spojující Kunštát a Újezd byla nesmírně strategicky důležitá. Plánovala se a odkládala už od dob totality,“ uvedl starosta. Podle něj ji lidé velmi postrádali. „Dříve tam byla cesta hlavně v zimě dost nebezpečná. Teď je osvětlená a tím pádem bezpečná i pro děti, které chodí za tmy do školy nebo se pozdě večer vracejí domů,“ vysvětlil dále Pavel Göpfert.

Druhou stezkou, jež z velké části financovala Evropská unie, byla naučná stezka k jeskyni Blanických rytířů.