Podle kunštátského faráře byly opravy kostela nevyhnutelné. „Původní topení ze sedmdesátých let bylo zastaralé a nefunkční. Také z něj unikala voda. Museli jsme je tedy vyměnit za nové. Při té příležitosti jsme nechali kostel nově vymalovat, dát do něj novou dlažbu a kamenné prvky ze zlaté opuky. Také jsme vyměnili elektrické rozvody,“ sdělil kunštátský farář Pavel Kafka.

Hlavní opravy tedy spočívaly ve výměně topení. „Podlaha se musela vybagrovat. O prázdninách se dokonce naším kostelem projížděl malý bagřík,“ popsal farář.

Věřící se tedy při bohuslužbě v kunštátském kostele nemusí bát zimy. „V našem okolí neznám kostel, který by měl podlahové vytápění,“ dodal Kafka s tím, ten kunštátský budou schopni vytopit na patnáct až osmnáct stupňů. „Chceme, aby se zde lidé cítili dobře i v zimě,“ upřesnil.

Opravy kostela, který pochází ze čtrnáctého století, přišly celkově na dva a půl milionu korun. Sedm set šedesát tisíc dostali Kunštátší z dotací Jihomortavského kraje, šest set tisíc přispělo na rekonstrukci město Kunštát, sto sedmdesát tisíc získali od ministerstva kultury a přes osm set tisíc uhradili z prostředků farnosti.

Poprvé budou moct lidé vidět nově opravený interiér kostela v první adventní neděli, a to třicátého listopadu. V prostorách kostela se totiž uskuteční varhanní koncert Petra Koláře.