Na základě jeho rozhodnutí dělal finanční úřad daňovou kontrolu akce. Stanovisko fondu částečně potvrdil tím, že navrhl neproplatit městu téměř devět set tisíc korun. „Penále se týká prodlužování termínu dokončení stavby o jeden rok v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách," uvedl předseda kunštátského finančního výboru Petr Sojka.

O proplacení zbylé části dotace ale Kunštát stále usiluje a hledá řešení. Představitelé města jednali naposledy s vedením státního fondu v Praze minulý čtvrtek. Z jednání vznikl zápis, který starosta města Zdeněk Wetter rozeslal všem zastupitelům. „Fond v něm informuje, že v problematických případech lze žádosti proplácet do konce letošního května. Programové období této dotace přitom skončilo v březnu. Nyní ještě máme šanci nějaké peníze získat. Závěry finančního úřadu jsou ale dle fondu nejednoznačné, a musí je proto ještě posoudit a projednat. Výsledek prověření městu sdělí do poloviny dubna," přiblížil Sojka.

O devět set tisíc korun ale podle něj město každopádně přijde. A částka může být ještě vyšší, pokud fond více než jeden milion korun odmítne Kunštátu proplatit. Zastupitelé jsou tak stále v nejistotě. „V rozpočtu počítáme s částkou ve výši zhruba dvou milionů dvě stě tisíc korun. A zatím netušíme, jestli nám vrátí alespoň něco nebo nic," přiblížil zastupitel Marek Lepka.

Město se do obnovy Panské zahrady pustilo v roce 2010. Úpravy přišly na více než sedm milionů korun.