Sporné parcely zasahují pod fotovoltaickou elektrárnu, z níž má město nájem, nebo do průmyslové zóny, kterou radnice plánuje do budoucna rozšiřovat. Nacházejí se také pod bytovými domy na ulici Nová či v okolí zámku směrem ke Zbraslavci. „Pozemky dotčené restitucemi zasahují i do sadu Třešňůvka, který jsme obnovili díky dotacím. Je tam takzvaná doba udržitelnosti. Pokud by se tyto pozemky staly majetkem řádu, museli bychom to s poskytovatelem dotace řešit, abychom o ni nepřišli," popsal starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

V žalobě na určení vlastnictví k pozemkům v Kunštátě se sestry Těšitelky domáhaly neplatnosti převodu pozemků ze státu na město. „Soud potvrdil domněnku, že v roce 1994 si město Kunštát z nějakého důvodu přepsalo neoprávněně majetek státu, který byl blokován blokačním paragrafem," uvedl František Severin. Ten sestry v řízení zastupoval a je zároveň vedoucím právního odboru Biskupství brněnského.

Rozsudek je zatím nepravomocný a Kunštátští se proti němu mohou odvolat. Na čtvrtek kvůli tomu starosta svolal mimořádné zastupitelstvo. „Tento týden jsme obdrželi rozsudek od naší právničky. Já osobně zastávám názor, že je naší povinností všemi dostupnými prostředky chránit majetek města. Ale bude záležet na rozhodnutí ostatních zastupitelů," sdělil Wetter.

Spor může trvat i několik let. Teprve poté, co rozsudek nabude právní moci, bude stát opět zapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník pozemků. Až pak by mohlo řeholní společenství požádat o jejich vydání.

Sestry Těšitelky jsou na Blanensku jedním z největších restituentů. Nárok si dělají na stovky metrů čtverečních v Rozseči nad Kunštátem, Rudce, Tasovicích, Zbraslavci, Nýrově, Louce nebo Sebranicích. Na spoustě z nich mají v plánu hospodařit. „Již nyní to pro nás odborně zajišťuje společnost INÉS Kunštát, kterou vlastníme. Na Blanensku jsme požádali o přibližně 1 700 hektarů lesních pozemků," uvedla generální představená Pavla Pichlerová.

Třeba v Sebranicích jsou na společenství již některé lesy převedeny. „Je to už zapsáno i v katastru. Další pozemky se průběžně převádějí. S řádem žádné problémy nemáme a snažíme se spolupracovat. Církví, které si pozemky v Sebranicích nárokují, může být víc," sdělil místostarosta Sebranic Jiří Páral.

Například římskokatolická farnost v Olešnici, která spadá pod Biskupství brněnské, získala polnosti nejen v Olešnici, ale také v Crhově, Rovečném a Sulkovci. Podle faráře Pavla Lazárka již některé smlouvy s původními pronajímateli prodloužila, další jsou připravené k podpisu.