Kunštátští se do opravy chátrající zahrady pustili před pěti lety. Práce přišly na více než sedm a půl milionu korun. Fond měl městu vyplatit devadesát procent výdajů, tedy přes šest milionů. Vyplácení dotace ale zarazil a před dvěma měsíci městu oficiálně oznámil, že asi třetinu peněz mu neproplatí.

Podle veřejnoprávní kontroly nebyla obnova zahrady provedená podle projektové dokumentace. Nedostatky našli pracovníci fondu především ve výsadbě dřevin, úpravě cest a trávníku. „Při realizaci projektu fond průběžně upozorňoval na některé nedostatky. Hlavně na špatnou výsadbu stromů, které podle něj byly menší a v horší kvalitě, tudíž za jinou cenu. Starosta i technický dozorce připomínky podepsali, ale nereagovali na ně," popsal situaci zastupitel města Kunštát Marek Lepka (KDU-ČSL).

Zásadní nedostatky

Finanční výbor zastupitelstva následně určil, že chyba je na straně starosty města Zdeňka Wettera (ČSSD) a technického dozorce Lukáše Hrdličky.

Hrdlička (SNK) je také zastupitelem města a mohl se proto podle výboru dostat do střetu zájmů. „Nedostatky byly naprosto zásadní. Výsadba jiných menších rostlin, v jiném počtu, v rozporu se schváleným projektem. Zástupce města, stavební dozor i zhotovitelé stavby byli v zápise z kontrolního dne upozorněni, že do doby odstranění závad bude pozastaveno proplácení faktur fondem. Ani město ani dozor na to nedbaly a stavbu v říjnu 2012 převzaly bez uvedení těchto závad v předávacím protokolu," sdělil předseda finančního výboru Petr Sojka.

Nyní situaci přezkoumává finanční úřad. „Je však velmi nepravděpodobné, že by došel k jinému závěru než fond," dodal Sojka.

Starosta Kunštátu Zdeněk Wetter se brání, že pochybení nebylo v takové výši, jak rozhodl státní fond. „Když jsem nastoupil do funkce starosty, tak už byl projekt rozjetý, byl vybraný zhotovitel i stavební dozor. Postupně jsem se se vším seznamoval. Skutečně došlo k určitému pochybení ze strany dozoru. Podle mého názoru ale nedosahuje výše, kterou určil státní fond. Jeho rozhodnutí je konečné, nyní už s námi nejedná," uvedl starosta.

Jako nepřiměřený vnímá verdikt státního fondu i dozorce stavby. „Podle mého názoru nedostatky projektu nebyly v takové výši, jak určil fond. Snažili jsme se na ně reagovat a napravit je. U některých věcí jsme se s fondem i dohodli, například cesty byly nakonec v pořádku. Nyní počkáme na výsledek přezkoumání finančním úřadem, pak případně podnikneme další kroky. Nejspíš bychom nechali vypracovat další znalecký posudek," okomentoval Lukáš Hrdlička.

Kunštátu zatím naskakují penále za nedodržení řádného ukončení. „Spolu s nevyplacenou dotací tak vzniká městu škoda až dva a půl milionu korun. S penězi město počítalo do svého rozpočtu. Finanční kontrola, která začala minulý měsíc, musí skončit do půl roku," přiblížil dále Sojka. Nejpozději v dubnu příštího roku by tedy mělo město znát výsledek.

Finanční úřad s ohledem na mlčenlivost nechce šetření komentovat. „Pokud poskytovatel dotace zjistí pochybení při čerpání dotačních prostředků, postoupí toto zjištění příslušnému finančnímu úřadu. Možnost získat nevyčerpané finance od poskytovatele lze pouze tehdy, když daňovou kontrolou nebude potvrzeno porušení rozpočtové kázně," uvedl mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva v Kunštátě zastupitelé za KDU-ČSL vybídli starostu města a technického dozorce projektu, aby se vzdali svých zastupitelských mandátů. Ani jeden z nich na to nereagoval. „Lukáš Hrdlička se tehdy zasedání neúčastnil a starosta to sice vzal na vědomí, ale později se k tomu už nevracel," uvedl Lepka.

Starosta s vyjádřením podle svých slov počká, až bude známý výsledek přezkoumání finančním úřadem.

KLÁRA GROMSZKÁ